Påskdagen

När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sade till varandra: “Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?” (‭Markusevangeliet‬ ‭16‬:‭1-3‬ SFB14)

Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: “Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.” (‭Matteusevangeliet‬ ‭28‬:‭2-7‬ SFB14)

Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: “De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom!” Då rusade Petrus och den andre lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där, och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andre lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått Skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. (‭Johannesevangeliet‬ ‭20‬:‭2-10‬ SFB14)

Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sade: “Säg så här: Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er.” De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än i dag. (‭Matteusevangeliet‬ ‭28‬:‭11-15‬ SFB14)

Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven, fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudändan och den andre vid fotändan. De frågade henne: “Kvinna, varför gråter du?” Hon svarade: “De har tagit min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom.” När hon hade sagt det, vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: “Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?” Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: “Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom.” Jesus sade till henne: “Maria.” Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: “Rabbuni!” – det betyder lärare. Jesus sade till henne: “Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud.” Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. (‭Johannesevangeliet‬ ‭20‬:‭11-18‬ SFB14)

Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: “Vad är det ni går och samtalar med varandra om?” Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sade till honom: “Är du den ende som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna?” Han frågade dem: “Vad då?” De svarade: “Detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överstepräster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände, och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sade att han lever. Då gick några av de våra till graven, och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte.” Då sade han till dem: “Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt! Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?” Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna. (‭Lukasevangeliet‬ ‭24‬:‭13-27‬ SFB14)

DDe närmade sig byn dit de var på väg, och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt: “Stanna kvar hos oss! Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut.” Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. De sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss?” De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och de andra lärjungarna samlade. Dessa sade: “Herren har verkligen uppstått, och han har visat sig för Simon!” Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. (‭Lukasevangeliet‬ ‭24‬:‭28-35‬ SFB14)

Jesus sade än en gång till dem: “Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: “Ta emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.” (‭Johannesevangeliet‬ ‭20‬:‭21-23‬ SFB14)

Och han sade till dem: “Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna. Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.” (‭Lukasevangeliet‬ ‭24‬:‭44-49‬ SFB14)

 

Lördag

Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sade: “Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter tre dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första.” Pilatus sade till dem: “Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan.” De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. (‭Matteusevangeliet‬ ‭27‬:‭62-66‬ SFB14)

Långfredagens händelser

Soldaterna och befälhavaren och judarnas o grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas som var överstepräst det året. Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom in på översteprästens gård tillsammans med Jesus. Men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andre lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och hämtade in Petrus. Tjänsteflickan frågade Petrus: “Är inte du också en av den där mannens lärjungar?” Han svarade: “Nej, det är jag inte.” Det var kallt, och tjänarna och vakterna hade gjort upp en koleld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod där tillsammans med dem och värmde sig. (‭Johannesevangeliet‬ ‭18‬:‭12-18‬ SFB14)

Översteprästerna och hela Stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sade: “Vi har hört honom säga: Jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand.” Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: “Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?” Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: “Är du Messias, den Välsignades son?” Jesus svarade: ” Jag Är. Och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.” Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: “Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen! Vad anser ni?” Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sade: “Profetera!” Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. (‭Markusevangeliet‬ ‭14‬:‭55-65‬ SFB14)

Simon Petrus stod och värmde sig. Då frågade de honom: “Är inte du också en av hans lärjungar?” Han nekade och sade: “Det är jag inte.” En av översteprästens tjänare, en släkting till den vars öra Petrus hade huggit av, sade: “Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården?” Petrus nekade än en gång – och strax gol en tupp. (‭Johannesevangeliet‬ ‭18‬:‭25-27‬ SFB14)

Tidigt på morgonen tog alla översteprästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. (‭Matteusevangeliet‬ ‭27‬:‭1‬ SFB14)

Från Kaifas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var nu tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet, för att inte bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus kom därför ut till dem och frågade: “Vad anklagar ni den här mannen för?” De svarade: “Hade han inte varit en brottsling skulle vi inte ha överlämnat honom till dig.” Pilatus sade till dem: “Ta ni honom och döm honom efter er lag!” Judarna sade: “Vi har inte rätt att avrätta någon.” Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. (‭Johannesevangeliet‬ ‭18‬:‭28-32‬ SFB14)

Men när Judas som hade förrått honom såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste och sade: “Jag har syndat och förrått oskyldigt blod.” De svarade: “Vad rör det oss? Det får du ta ansvar för.” Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han bort och hängde sig. Översteprästerna tog mynten och sade: “Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar.” De tog ett beslut att för pengarna köpa Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern än i dag för Blodsåkern. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: Och jag tog de trettio silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för Krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig. (‭Matteusevangeliet‬ ‭27‬:‭3-10‬ SFB14)

Men de var påstridiga och sade: “Han hetsar upp folket med sin lära över hela Judeen, från Galileen och ända hit.” När Pilatus hörde detta, frågade han om mannen var galilé. Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde, skickade han honom till Herodes som också var i Jerusalem under de dagarna. (‭Lukasevangeliet‬ ‭23‬:‭5-7‬ SFB14)

När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom, för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom inte. Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom, och han hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. (‭Lukasevangeliet‬ ‭23‬:‭8-12‬ SFB14)

Medan Pilatus satt på domarsätet, sände hans hustru bud till honom: “Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra! I natt var jag svårt plågad i en dröm för hans skull.” (‭Matteusevangeliet‬ ‭27‬:‭19‬ SFB14)

Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: “Så du är judarnas kung?” Jesus svarade: “Säger du det av dig själv, eller har andra sagt det om mig?” Pilatus svarade: “Jag är väl inte jude? Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?” Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” Pilatus sade: “Du är alltså kung?” Jesus svarade: “Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Pilatus sade till honom: “Vad är sanning?” Med de orden gick han ut till judarna igen och sade till dem: “Jag finner honom inte skyldig till något brott. (‭Johannesevangeliet‬ ‭18‬:‭33-38‬ SFB14)

Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och folket och sade till dem: “Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för. Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom.”

Då skrek hela hopen: “Bort med honom! Låt oss få Barabbas fri!” – Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. – Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus. Men de ropade: “Korsfäst! Korsfäst honom!” För tredje gången sade han till dem: “Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom.” Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas, och deras rop blev allt starkare. (‭Lukasevangeliet‬ ‭23‬:‭13-16, 18-23‬ SFB14)

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sade: “Var hälsad, judarnas kung!” och slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sade till dem: “Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något.” Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln, och Pilatus sade till dem: “Se människan!” När översteprästerna och deras tjänare fick se honom, skrek de: “Korsfäst! Korsfäst!” Pilatus sade då till dem: “Ta ni och korsfäst honom! Jag finner honom inte skyldig till något.” Judarna svarade: “Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds Son.” (‭Johannesevangeliet‬ ‭19‬:‭1-7‬ SFB14)

När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: “Varifrån är du?” Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade till honom: “Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?” Jesus svarade: “Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld.” Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: “Släpper du honom är du inte kejsarens vän! Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren.” (‭Johannesevangeliet‬ ‭19‬:‭8-12‬ SFB14)

När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sade: “Jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för.” Allt folket svarade: “Låt hans blod komma över oss och över våra barn!” Då frigav han Barabbas åt dem, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. (‭Matteusevangeliet‬ ‭27‬:‭24-26‬ SFB14)

Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog med sig Jesus, (‭Johannesevangeliet‬ ‭19‬:‭16‬ SFB14)

De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. (‭Markusevangeliet‬ ‭15‬:‭21‬ SFB14)

En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig till dem och sade: “Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: Saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Göm oss! För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra?” (‭Lukasevangeliet‬ ‭23‬:‭27-31‬ SFB14)

Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder Dödskalleplatsen, gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka. (‭Matteusevangeliet‬ ‭27‬:‭33-34‬ SFB14)

Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: “Jesus från Nasaret, judarnas kung.” Anslaget lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: “Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt: Jag är judarnas kung.” Pilatus svarade: “Det jag skrivit har jag skrivit.” När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sade de till varandra: “Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska få den.” Skriften skulle nämligen uppfyllas: De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. (‭Johannesevangeliet‬ ‭19‬:‭18-24‬ SFB14)

På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sade: “Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: Jag är Guds Son.”

Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ” Eli! Eli! Lema sabaktani? ” Det betyder: ” Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? ” Några av dem som stod där hörde det och sade: “Han ropar på Elia!” En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sade: “Vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom.” (‭Matteusevangeliet‬ ‭27‬:‭41-43, 45-49‬ SFB14)

Och Jesus ropade med hög röst: “Far, i dina händer överlämnar jag min ande.” När han hade sagt detta, gav han upp andan. (‭Lukasevangeliet‬ ‭23‬:‭46‬ SFB14)

Det var förberedelsedag, och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den förste, och sedan på den andre som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. I stället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta hände för att Skriften skulle uppfyllas: Inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i Skriften säger: De ska se upp till honom som de har genomborrat. (‭Johannesevangeliet‬ ‭19‬:‭31-37‬ SFB14)

Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära. (‭Johannesevangeliet‬ ‭19‬:‭38-42‬ SFB14)

Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. (‭Lukasevangeliet‬ ‭23‬:‭55-56‬ SFB14)

 

 

 

Jesu lidande, tisdag i påskveckan

tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet: “Hosianna, Davids son!”, blev de upprörda och sade till honom: “Hör du vad de säger?” Jesus svarade dem: “Ja, har ni aldrig läst: Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång?” (‭Matteusevangeliet‬ ‭21‬:‭14-16‬ SFB14)

När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad, och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonens tid var inte inne. Jesus sade till trädet: “Aldrig mer ska någon äta frukt från dig.” Hans lärjungar hörde det. (‭Markusevangeliet‬ ‭11‬:‭12-14‬ SFB14)

 

Tillit

Mose svarade folket: “Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” (‭Andra Moseboken‬ ‭14‬:‭13-14‬ SFB14)

Bön: Herre hjälp oss att alltid lita på dig, att du går före oss.

Sång: Herren ska strida för eder

En upprät(t)ad kvinna

En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han fram henne och sade till henne: “Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: “Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen.” Då svarade Herren honom: “Era hycklare! Lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen?” Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. (‭Lukasevangeliet‬ ‭13‬:‭10-17‬ SFB14)

Jesus talar så kärleksfullt om den här kvinnan, en Abrahams dotter. Vet inte varför det rör mig så. Jag ser kvinnan framför mig. Krokig och svag. Så kommer Jesus och hon rätar på sig och kan möta människorna öga mot öga. Upprättad. Han ser henne i all sin nöd. Det är viktigare än lagar och paragrafer.

Bön:  Tack Herre att du vill möta oss mitt i våra omständigheter så vi kan räta på ryggen och stå fasta i gemenskap med dig.

Ett rättfärdigt liv

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster, håll din fot borta från det onda. (‭Ordspråksboken‬ ‭4‬:‭23-27‬ SF14)

Det här är en väldigt bra beskrivning av hur våra liv ska vara. Tänk så skönt det är med människor som lever så här, de som jag kan lita på, de som är ärliga och inte lurar mig, som inte har baktankar med sitt handlande och hur jobbigt det är med människor som handlar tvärtemot det här. När jag måste tänka :

-Är det sant som han hon säger eller försöker hon  han utnyttja mig på något sätt.

Bön:   Herre lär mig att leva ett ärligt liv, lär mig att vara någon som människor kan lita på.

Bokläsande

 

Ords.1 12
För övrigt, min son, låt varna dig! Det finns ingen ände
på det myckna bokskrivandet, och mycket studerande
gör kroppen trött.
13
Detta är slutsatsen,
när allt blivit hört:
Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.
14
Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

Hur ska jag tolka detta? Jag tolkar det som att Det viktiga är inte studerande och utbildning, det viktiga ä att frukta Gud och hålla hans bud.

 

 

Förfötelse

Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför! Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte. (‭Matteusevangeliet‬ ‭18‬:‭6-7, 10‬ SFB14)