Omvändelse

Apg. 11:21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Hur jag längtar efter att det ska ske här i Sunne och i hela världen. Det här handlar om när det uppdagades för Petrus och de andra lärjungarna att evangeliet gällde inte bara judarna utan …

Evangelisation

Matt 4: 19 Jesus sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.” Jesus säger det här när Han kallar Petrus och Andreas till att bli lärjungar. Åter ett exempel på hur Jesus vandrar mitt i människornas vardag. Han såg dem fiska och använde det vardagliga arbetet för att jämföra med att de …