Sanningen ska göra er fria

Boltziushemmet
Boltziushemmet

Dagens bibelord: ‘Jesus sa då till de judar som trodde på honom: ”Om ni håller er till mina ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria.” Så om Sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. ‘
Johannes 8:31-32,36
https://my.bible.com/bible/916/JHN.8.31-32,36

Häromdagen var vi några stycken som  besökte Boltziushemmet i Skåre. Boltzius var en predikant som bad för sjuka och många av dem blev friska. Han verkade i slutet av 1800-talet början på 1900-talet och människorna kom till hans lilla stuga för att få förbön. Han hade också en stor brevväxling, över 30 000 brev finns bevarade på Karlstad museum. Det är en  speciell känsla att komma dit och se alla kvarlämnade käppar kryckor och andra hjälpmedel. Där fanns också möbler och tavlor från hans tid där.

Valspråk av Boltzius
Valspråk av Boltzius

 

Bl.a. hittade jag ett valspråk som jag tyckte var så bra. Jag håller med Boltzius i detta. Jag är inte först och främst missionare eller pingstvän utan jag är Jesu lärljunge och mina syskon är de som har mött Jesus och tror på honom. Det är den sanna kyrkan.

Dagens sång: Mitt innersta rum

 

 

Kyrka - gemenskap
Kyrka – gemenskap

Helande

Jesus helar
Jesus helar

Dagens bibelord: ‘Lova Herren , min själ, och glöm inte allt det goda han har gjort. Han förlåter mig alla mina synder. Han helar mig från alla sjukdomar. Han räddar mig från graven. Han kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt som är gott, och jag blir ung igen som en örn. ‘
Psaltaren 103:2-5
https://my.bible.com/bible/916/PSA.103.2-5

‘Förtrösta helhjärtat på Herren och lita inte på ditt eget förstånd. ‘
Ordspråksboken 3:5
https://my.bible.com/bible/916/PRO.3.5

Idag har jag varit på en gudstjänst där pastorn predikade över just dessa verser. Att Herren förlåter oss våra synder har vi inte så svårt att tro kanske, eftersom det är tack vare det som vi är frälsta och med i en församling, men att Han helar oss är inte lika lätt att tro. Där kommer vår hjärna in och spökar till det och vi förlitar oss mer på den, än på vad bibeln säger. Jag tänker på ett annat bibelord: 
  -‘Då kom fyra män till Jesus  bärande på en förlamad man. Men när de inte kunde tränga sig igenom folkmassan och komma fram till Jesus gjorde de hål i taket ovanför honom. Genom öppningen firade de sedan ner bädden med den förlamade. När Jesus såg deras tro, sa han till den förlamade: ”Min son, dina synder är förlåtna.” Men några skriftlärda satt där, och de tänkte i sina hjärtan: ”Hur kan han tala på det viset och häda? Vem utom Gud kan förlåta synder?” Men Jesus förstod i sin ande vad de tänkte, och frågade dem: ”Varför tänker ni sådana tankar i era hjärtan? Vilket är lättare, att säga till den förlamade: ’Dina synder är förlåtna’, eller att säga: ’Res dig upp, ta din bädd och gå?’ ” ”Men för att ni ska veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden,” – nu talade han till den förlamade: ”säger jag till dig: Res dig upp, ta din bår och gå hem!” Då steg mannen upp, tog sin bädd och gick ut, mitt framför ögonen på de förbluffade människorna. Och man hyllade Gud och sa: ”Aldrig förr har vi sett något sådant!” ‘
Markus 2:3-12
https://my.bible.com/bible/916/MRK.2.3-12

Det var alltså tvärtom med de här människorna. Jesus såg att de behövde se ett helande först, innan de kunde tro att Han kunde förlåta synder. Så är det kanske idag också,  människor som inte tror, behöver få se helande för att komma till tro. Tyvärr kommer våra intellekt i vägen,  påskyndade av vetenskapen, men jag kan vittna om att det sker mirakler genom bön idag också. Vi får be till Gud, att det blir så att vi kristna får mer mod att be för sjuka och att under kommer att ske.

Dagens sång: Stå upp i tro

 

 

Bed för den plats där du bor.

”Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.”
‭‭Jeremia‬ ‭29:7‬ ‭B2000‬‬
http://bible.com/154/jer.29.7.b2000

En viktig uppgift för oss kristna att be för det land och den plats där vi bor.

Dagens sång: Be för Sverige

Jesu avskedsbön och förbön för lärljungarna.

Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig. (‭Johannesevangeliet‬ ‭17‬:‭20-23‬ SFB14

Ett ord liknande det som vi läste för ett par dagar sedan:

– . Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.

Tänk så svårt vi kristna har haft att leva upp till detta. För oss har det varit viktigare med att vi haft samma syn på ritualer och ordningar än att själva tron på Jesus Kristus förenar oss. Det är tron på Jesus Kristus och det han har gjort genom sin död på korset och genom uppståndelsen som gör oss till ett.

Äktenskap

Den som funnit en hustru har funnit något gott, han har fått nåd ifrån HERREN. (‭Ordspråksboken‬ ‭18‬:‭22‬ SFB14)

HERREN Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” (‭Första Moseboken‬ ‭2‬:‭18‬ SFB14)

Gud har skapat man och kvinna till att leva tillsammans. Det är inte bara mannen som funnit något gott när han funnit en hustru, samma gäller också för kvinnan när hon funnit en man, därför att det är så det ska vara.  Det kan kännas svårt för den som inte gör det. Är du i den situationen, be till Gud att du finner den rätte, rätta. Det kan ju vara så att alla inte finner någon. Se t.ex på Paulus, han hade ingen fru. Om det är Guds vilja att du ska leva ensam för att kunna tjäna honom fullt ut kommer han att visa dig det. Gift dig inte bara för att du vill bli gift utan för att du upplever att det är rätt.

Bön: Herre vi ber för den idag som längtar efter att finna en livskamrat. Vi ber att det ska bli rätt och att du ska välsigna deras äktenskap.

Sång: kärleken, Curt & Roland

 

Anden

Rom. 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. 27 Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.


Ibland kan det vara svårt att veta  hur  vi ska be. Vi kan se stora behov hos en människa , men hur ska vi be ? Då kommer oss Anden till hjälp som det står i den här versen. Vi upplever liksom en maning i vårt inre hur vi ska be. Här kan också tungotalet vara till hjälp. Då ber vi som Anden manar oss att be, men vi förstår inte vad vi ber , men det gör Gud.

Bön: Välkommen Helige Ande, tack för att du vill leda oss genom livet.

Sång: Kom helig  Ande

Var inte rädd!

Matt.10: 18 Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. 19 Men när man utlämnar er,så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, 20 och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.

Genom mitt liv har jag inte varit frimodig alla gånger. När jag varit i situationer där jag skulle ha sagt något om Jesus har jag ofta tigit.

Det här kapitlet handlar mycket om att vi ska blir förföljda för vår kristna tro och t.o.m. ställas inför rätta. Jag har varit utsatt för att bli anklagad för olika saker, när jag fört fram det som jag tror är Guds vilja. Det har aldrig gått så långt att jag ställs inför rätta, men ändå har jag blivit förföljd av vissa personer. Den här versen har jag ofta tytt mig till,  att det är vår Faders Ande som ger oss vad vi ska säga i besvärliga situationer.

När jag tänker på andra kristna över världen så vet jag att många är svårt förföljda ex i Syrien och andra muslimska länder. Jag upplever att vi behöver be mycket för dessa människor. Vi vet ju inte vad som kommer att hända oss i framtiden men då får vi förlita oss på det som står i slutet av det här kapitlet

  -26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. 28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?* Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. * 30 På er är till och med alla hårstrån räknade. 31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. 32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.

 

Frid

I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, du låter mig bo i trygghet. (‭Psaltaren‬ ‭4‬:‭9‬ SFB)

Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. (‭Jesaja‬ ‭26‬:‭3-4‬ SFB)

Tänk att vi kan få känna så här i dessa orostider. Det kan storma runt omkring  oss men ändå får vi känna en frid i grunden. Jag undrar hur de kristna i Irak känner det nu, men vi får be för dem och be att det ska bli slut på all förföljelse och oro.

Känner du dig orolig? Lyssna här till Viktor Klimenko!

Mobbning

Ords. 3:34 Bespottare bespottar han, men de ödmjuka ger han nåd

Åter ett bibelord om ödmjukhet. Se “”dagens bibelord” för två dagar sedan.

Bespottare är väl ett ord som vi inte använder nu förtiden. I en synonymlista står det:

– cyniker, gycklare, retsticka och smädare.

Det är alltså ett uppträdande som Gud inte tycker om. Att göra narr av Gud och människor. Jag kommer direkt att tänka på mobbning. Hur många människor har inte tagit skada av mobbning, deras självkänsla och självförtroende har blivit skadat för livet genom att de blivit mobbade som barn. Det förekommer ju även bland vuxna.

Du som blivit eller är mobbad. Gud tycker inte om det. Vänd dig till honom och be om hjälp. Han kan hela de sår som du kanske har fått. Sök även hjälp av någon person som du har förtroende för. Du kanske går och bär på det här med mobbning som en stor hemlighet. Det lättar alltid att få dela med sig av sådant som tynger med någon. Du får gärna skriva till mig om du vill.

birgitta.bjorn@gmail.com

 

 

Birgittas funderingar över dagens bibelord: Tack Gud för mina vänner!

Tack till Gud

1Kor 1:4 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. 5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, 6 eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. 7 Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. 8 Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. 9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

Precis som Paulus vill jag tacka Gud för mina vänner, som har tagit emot Jesus i sina hjärtan. Tänk att Han styrker oss ända till slutet. Att ha en sådan vän att vända sig till..Det finns inget så underbart som när människor tagit  emot Honom. För en del kommer förändringen direkt för andra kan det bli ett resultat på längre tid. I honom blir vi rika på allt,kanske inte på pengar men i fråga om tal och insikt som det står i femte versen. Det är en process som vi inte kan förstå men jag har sett den utvecklingen hos så många, som blivit kristna och det finns inget finare. Tack Jesus för din underbara gåva till oss!!