O helga natt

Dagens sång Det är litet märkligt att den här sången är den mest älskade av alla. Naturligtvis är de en underbar tonsättning, men det viktigaste är texten. Den visar evangeliet i ett nötskal. Det enda hopp vi har i den här dystra världen Jesus som till sist ska göra slut på allt elände……och se din ovän blir dig kär.

Hoppets stråle
Hoppets stråle

 

 

 

 

 

 

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Adolphe Adam

Dagens sång: O helga natt

Andens frukter

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. (‭Galaterbrevet‬ ‭5‬:‭22-23‬ SFB14)

När vi lever ett liv i gemenskap med Jesus mognar Andens frukter mer och mer i våra liv. Förr kallade man det helgelse. Hur underbart vore det inte i världen om dessa egenskaper vore rådande.

Bön: herre hjälp oss att leva ett liv nära dig så att Andens frukter mognar i våra liv.

Sång: Ande Skön . vänlighet

 

 

Frid

Jes. 60 Jag skall låta guld komma
i stället för koppar, silver i stället för järn, koppar i stället för trä och järn i stället för sten. Jag skall sätta friden
till din överhet, rättfärdigheten till din härskare.
18 

Hur längtar vi inte efter dagen när friden  ska vara vår överhet och rättfärdighet kommer att härska över jorden. Jag tolkar att allt kommer att bli mycket bättre när Jesus kommer tillbaka.

Bön: Herre vi längtar efter frid och rättfärdighet på jorden. Kom snart Herre Jesus!

Dagens sång: Underbar frid

Politik

Framför allt uppmanar jag dig och de andra troende att be. Be om Guds hjälp och tacka honom för allt han har gjort. Be för era medmänniskor, och särskilt för alla makthavare och dem som bestämmer, så att vi får fred och stabilitet och kan leva för Gud på ett värdigt sätt. Detta är rätt och något som gör Gud mycket nöjd, han som har räddat oss. Han vill nämligen att alla ska bli räddade och förstå det sanna budskapet om Jesus. (‭1 Timotheosbrevet‬ ‭2‬:‭1-4‬ BSV)

Verkligen ett aktuellt bibelord! Gud vill att vi ska be för makthavare och dem som bestämmer. Vi  behöver be särskilt mycket just nu. Det står på ett annat ställe

– Ords 21 1 Kungens tankar är som vattenbäckar i HERRENS hand, han leder dem vart han vill.

Genom våra böner kan vi påverka politiken!

Bön: Herre vi ber för vårt land . Vi ber att du ska bevara vårt land i fred  och vi ber för alla nya beslutsfattare att du ska välsigna dem och hjälpa dem att fatta kloka beslut.

 

Fred i Jerusalem

Sef 3:14 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel!
Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta,
du dotter Jerusalem!
15 HERREN har tagit bort straffdomarna från dig,
han har röjt din fiende ur vägen. HERREN, Israels Konung, bor i dig.
Du skall inte längre frukta något ont.

16 På den dagen skall det sägas till Jerusalem:
“Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla!
17 HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar.
Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek,
han fröjdas över dig med jubel.”

Hur längtar vi inte efter att den här dagen ska komma.