Människan…Guds avbild

Skapelsen
Till man och kvinna skapade Han dem

Jakobs brev 3:9 Med tungan välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Människan är skapad till Guds avbild! Det gäller alla människor,oavsett ras eller kön ,

Första Moseboken 1:27 (SFB14)

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Här faller all ras- och köns-diskriminering. Är vi alla skapade till Guds avbild kan vi inte med vår tunga förbanna  vissa folkgrupper det är ju att förbanna Gud själv. Låt oss välsigna i stället och vi kommer att få välsignelser tillbaka.

Dagens sång: Herren välsigne dig.

Den välsignelsen får vi alla ta del a,v var på jorden vi än befinner oss.

 

 

Andens frukt

Galaterbrevet 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Detta är inget vi kan åstadkomma själva utan föds fram i oss när vi försöker leva nära Herren. Ett annat ord är helgelse. Att umgås med Honom i bön, lovsång och bibelläsning är det bästa av allt.

 

Lovsång till Jesus

Jesaja 53:

5Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
6Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade Herren på honom.
7Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.
Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.
Jesus på korset
Jesus på korset
  Dagens sång: Hans namn är Mästare

Gud är kärlek

1 Johannesbrevet 4:16 Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18 Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

Dagens sång: Du är kärleken

Pappa

Rom.8:14 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. 15 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: “Abba! Far!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.

Abba=pappa. Tänk att vi kan ha ett så innerligt förhållande till Gud att vi kan kalla honom pappa.

Dagens sång: Gud min far

Människans värde redan från befruktningsögonblicket

Jer.1:4Herrens ord kom till mig
5Innan jag formade dig i moderlivet
utvalde jag dig,
innan du kom ut ur modersskötet
gav jag dig ett heligt uppdrag:
att vara profet för folken.

Hur Gud ser på det lilla fostret. Han ser och känner varje människa som blir till redan från början, vilket gör att vi också behöver vara varsamma med den människan redan från början..

Vem är född av Gud?

Joh.5:1 Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom. 2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.

Blodet

1 Petr1: 18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. 19 Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. 21Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.

Dagens sång:Genom blodet