Kärlek, glädje

Joh. 15:Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. 11 Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. 12 Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

 

Trohet

Rut 1:16 Men Rut svarade: “Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17 Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. HERREN må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig

Här har vi förklaringen till varför Boas tyckte så mycket om Rut, som jag skrev om i gårdagens bibelord……. hennes trohet mot Noomi,  svärmodern.Hon skulle återvända till Israel efter en lång tid i Moabs land och tyckte inte att Rut skulle behöva följa med. Men Rut älskade tydligen sin svärmor så mycket att hon absolut inte ville vara kvar i Moabs land. Det är då hon säger som det står i bibelordet ovan.

Verklig varm kvinnlig vänskap,

Av en händelse

Rut 2; 12 HERREN skall löna dig för vad du har gjort. Ja, full lön skall tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, som du har kommit till för att finna tillflykt under hans vingar.” 13 Hon sade: “Herre, du har varit god mot mig. Du har tröstat mig och talat till din tjänarinnas hjärta, trots att jag inte är som någon av dina tjänstekvinnor.”

Den man som säger detta till Rut heter Boas.Han hade sett hur snäll och hjälpsam hon varit mot sin svärmor. Därför ville han ge vissa förmåner till henne. Den här boken i bibeln är litet romantisk tycker jag. Det hela slutar med att han gifter sig med henne. Sedan blir det faktiskt så att kung David blir hennes barnbarnsbarn.

Av en händelse brukar vi saga att det händer saker och ting i våra liv och då kan det få oanade konsekvenser. Jag tror att det ofta är Gud som ligger bakom. Det är spännande att vara kristen!!

Bön: Tack Herre att du leder oss på ett så underbart sätt.

Dagen sång: Herre led mig

 

 

 

Bön

Luk. 5:16 men Jesus drog sig ofta undan till öde trakter och bad.

Jesus får vara vårt föredöme här som alltid. Vi behöver ha en sådan öde plats, dit vi kan dra oss undan och be. Här är ett exempel till:

– Matt. 6: 6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Två exempel på att be enskilt, Bör vara både ock, för det är väldigt härligt att be många tillsammans också. Det sista bibelordet handlar egentligen om att det är bättre att gå in i sin kammare och be än att be offentligt för att göra sig märkvärdig inför människorna.

Bön:Tack Herre för den frid och glädje det ger att be enskilt till dig.

Dagens sång:En liten stund med Jesus.

Jesus botar de sjuka

Matt. 8:14 Jesus kom hem till Petrus hus och fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber. 15 Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och hon steg upp och betjänade honom. 16 När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, 17 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han. *
Mark.16: 18 Och Jesus sade till dem: De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Bön:Tack Herre att du är den store läkaren. Tack Herre att du sagt att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Tack att det är du som botar inte vi.

Dagens sång: Kärlek som aldrig tar slut

Välkommen hem

Luk. 15 Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. 21 Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. 22 Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! 23 Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. 24 Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.

Det här kapitlet handlar om en liknelse där Jesus berättar om en son so tar ut sitt farsarv flyttar utomlands och slösar bort  pengarna på dåliga saker. Till slut är han alldeles utarmad och vänder tillbaka hem efter mycket vånda. Då händer det som står i verserna ovan.

I söndags Var temat dör gudstjänsten i vår församling “Välkommen hem” Predikan handlade om hur underbar Gud är, oavsett vad vi har gjort , vad vi ställt till med så är vi alltid välkomna tillbaka till Gud.

Har du det så att du tror att du inte är välkommen tillbaka till Gud så visar det här bibelordet att det är du. Vänd om! Kom tillbaka! Vår Far står där kärleksfullt  med en öppen famn och välkomnar dig tillbaka.

Bön: Herre jag kommer nu tillbaka till dig. Tack för att du står där med din öppna famn och tar emot mig. Tack för att jag alltid kan lita på att du finns där.

Dagens sång:  Ljuvligt och kärleksfullt

Gud vill att alla människor ska bli frälsta

Joh. 6:37  Jesus säger: Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Kommer du till Jesus ska Han aldrig kasta ut dig. Det viktiga är inte vilka gärningar du gör utan att du vill tro på Honom.

Men vad menas med
 -Alla som Fadern ger mig kommer till mig . Är det så att att det bara är vissa utvalda som kan bli frälsta. Nej det står på ett annat ställe:
1 Tim 2:3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4 som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Du behöver inte vara orolig för att du inte ska vara utvald.

Bön: Tack Gud att du vill att alla människor ska bli frälsta. Tack Jesus att du aldrig kastar ut oss när vi kommit till dig.

Dagens sång: Som när ett barn kommer hem om kvällen

 

En kvinna smörjer Jesus

Mark. 14:3 När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. 4 Några blev upprörda och sade: “Varför detta slöseri med oljan! 5 Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. 6 Men Jesus sade: “Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7 De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. 8 Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. 9 Amen säger jag er: Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

300 denarer motsvarade en årslön för en arbetare. Det är inte konstigt att lärjungarna tycke att det var slöseri Dessutom visade kvinnan sin tillgivenhet för Jesus på ett kanske anmärkningsvärt sätt. Det lär oss att inte se ner på människor som visar sin kärlek till Jesus på ett som vi tycker opassande sätt.  Jesus tog henne i försvar. Han såg mer till varför hon gjorde det än vad det kostade.

Bön: Herre hjälp oss att inte blygas för att visa vår kärlek till dig.

Herrens ögon

2 Krön. 16:9 Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.

Tänk vilket underbart bibelord. Han hjälper oss när vi ger oss hän åt honom.

Bön: Tack för detta härliga löfte Herre!

Hyckleri

Luk. 13:: 17 Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde.

Det här kapitlet handlar om hur Jesus helar en kvinna som är väldigt krokig. Plötsligt kan hon resa sig upp, helt rak. Fariseerna blir sura och anmärker på att Jesus botar på en söndag.
-Kom tillbaka och bli botade en annan dag säger de. Det är då Jesus säger
“Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? 16 Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?”

Jesus menar att medmänsklighet är viktigare än lagar och paragrafer. Jag är så tacksam mot Honom för det. Han ser som alltid först till människans bästa.  Han visar verklig kärlek.

Bön: Jesus ,tack för att du ständigt visar din stora kärlek till oss.