Frestelse, prövning

Dagens bibelord: ’och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’ ’ Matteus 6:13 Är det Gud som frestar oss? Det finns en annan bibelöversättning , som jag tycker är så bra, för den förklarar de olika verserna hela tiden. Det är Svenska Kärnbibeln. Där står det: ’Led oss inte in i (en… Fortsätt läsa Frestelse, prövning

Lidande

Dagens bibelord. ’Jag anser att de lidanden vi får gå igenom här i denna tid inte betyder någonting jämfört med den härlighet som en dag ska uppenbaras för oss. ’ Romarbrevet 8:18 https://my.bible.com/bible/916/ROM.8.18 Det finns nog ingen som inte gått igenom lidande och prövningar på något sätt. Det här bibelordet vill visa oss att när… Fortsätt läsa Lidande