Nåd

Klagovisorna 3:
22Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
23Varje morgon är den ny —
stor är din trofasthet.

Tänk att få leva i nåden.Vi var samlade några stycken i går kväll och läste Rom.4 Det kapitlet handlar mycket om att tro och att bli rättfärdig genom att följa lagen eller genom att tro på Jesus och få del av nåden . vers Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. 5Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet.  Den nåden är ny varje morgon!

bibeln = Guds ord

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”
‭‭Andra Timoteusbrevet‬ ‭3:16-17‬ ‭SFB14‬‬

Rättfärdighet

Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (‭Romarbrevet‬ ‭3‬:‭21-26‬ SFB14)

Tror du på Jesus så är du rättfärdig! Det kan kännas högmodigt att säga:

– Jag är rättfärdig. (Jantelagen?)

Det står faktiskt så i bibelordet. Gud är den som är rättfärdig och kan ge oss rättfärdighet när vi tror på Jesus Kristus. Det är särskilt levande för oss när vi tar del av påskens budskap. Det är av nåd Guds gåva.

Göra och tro

De frågade honom: “Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?” Jesus svarade: “Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt.”Det står skrivet hos profeterna: De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. (‭Johannesevangeliet‬ ‭6‬:‭28-29, 45‬ SFB14)

Så typiskt, alltid när vi talar om tro kommer den här frågan:

– Vad ska vi göra?

Jesus svarar här:

– Tro på den Gud har sänt, dvs Jesus.

Lev i gemenskap med Jesus och det du ska göra löser sig spontant utan att du tänker på det.