Vårt ljus

Matteusevangeliet 5:16  På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.