Jesus vårt föredöme

ett brutet stråDagens bibelord:

”Detta är min utvalda tjänare, min älskade, min innerliga glädje. Jag låter min Ande komma över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han tvistar inte, han skriker inte, hans röst hörs inte på gatorna. Han krossar inte ett brutet strå, han släcker inte en veke som tynar. Han för fram rättvisan till seger. Hans namn ska vara folkens hopp.”
Matteus 12:18-21

Ofta har jag stött på människor, som är som det står här ,ett brutet strå eller en tynande veke. Hjälp mig Jesus att ha dig som förebild här!

Jesus tack för att du är vårt hopp!

Dagens sång:

Levnadsregel

Ef, 4:31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. 32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

Det här ordet menar inte att vi ska trycka tillbaka våra känslor. Det kan vara mycket farligt. Jag tolkar det mest som att det är en uppförande kod. Vi måste få känna vrede, men vi måste uttrycka den på ett sunt sätt. Trycker vi tillbaka vreden och inte erkänner den trycker vi tillbaka andra känslor också, som kanske är goda, som medkänsla, kärlek . Vi måste reagera över ondskan i världen men vi ska själva inte vara onda..Vi är inte kallade att vara några mesar. Som alltid ska vi ha Jesus som föredöme, Han reagerade  och sa ifrån. Men Han var också den som kunde känna empati, kärlek och sorg.  Liksom Han har förlåtit oss ska också vi förlåta varandra. Hur ofta åter kommer inte detta i bibeln.