Varför ska vi dela Guds ord?

Jes. 55: 10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig …

Frid

Jes. 60 Jag skall låta guld komma i stället för koppar, silver i stället för järn, koppar i stället för trä och järn i stället för sten. Jag skall sätta friden till din överhet, rättfärdigheten till din härskare. 18  Hur längtar vi inte efter dagen när friden  ska vara vår överhet och rättfärdighet kommer att härska …

Helgelse

Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. (‭Hebreerbrevet‬ ‭12‬:‭14‬ SFB) Enligt Wikipedia: Helgelse (grekiska hagiasmos, latin sanctificatio), är enligt kristen tro den process varigenom den kristne förvandlas till allt större helighet och likhet med Kristus. Två saker att sträva efter. Svåra  att  åstadkomma i egen kraft, …

Frid

I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, du låter mig bo i trygghet. (‭Psaltaren‬ ‭4‬:‭9‬ SFB) Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. (‭Jesaja‬ ‭26‬:‭3-4‬ SFB) …