Frimodighet

Apg. 4:13 När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus.

Att lärjungarna hade varit med Jesus förklarade deras frimodighet . Så gör Jesus också dig frimodig och orädd när du går  med honom.

Dagens sång::Var ej försagd

 

Jordens salt och världens ljus

Matt. 5:13 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. 14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 15 Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan*, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. 16 Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Det här ska vara det naturliga förhållningssättet för en kristen. Att inte gömma sig med sin kristna tro.Det går  att förstå om kristna som förföljs och dödas på grund av sin tro försöker att hålla den hemlig. Vi som bor i ett fritt land borde inte vara urvattnade eller hålla oss gömda i mörkret. Jag känner själv att jag kommer till korta här och behöver be Gud om mer frimodighet.

Bön: Herre gör oss mer frimodiga och lär oss att stå upp för sanning och rätt.

Det lilla ljus jag har.