Herren är min herde

Dagens bibelord: ’En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty …

Den gode herden

 Den gode herden 23 1 En psalm av David. Herren är min herde,
mig ska inget fattas.
2 Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
 där jag finner ro.
3 Han ger liv åt min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
 4 Även om jag vandrar 
i dödsskuggans dal 
fruktar jag inget ont,
för du är med …