Lidande

Dagens bibelord. ’Jag anser att de lidanden vi får gå igenom här i denna tid inte betyder någonting jämfört med den härlighet som en dag ska uppenbaras för oss. ’ Romarbrevet 8:18 https://my.bible.com/bible/916/ROM.8.18 Det finns nog ingen som inte gått igenom lidande och prövningar på något sätt. Det här bibelordet vill visa oss att när… Fortsätt läsa Lidande

Prövningar

Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. ROMARBREVET 8:18 Att bli kristen är ingen garanti för att slippa lidande under vår livstid. Hurdana människor skulle vi bli då? Vi lever under samma förutsättningar som alla andra. Skillnaden är att när prövningarna kommer har vi… Fortsätt läsa Prövningar