Guds gåva

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. (‭Efesierbrevet‬ ‭2‬:‭8-10‬ SFB14)

Sång: Oändlig nåd. Hillsong

Andens frukter

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. (‭Galaterbrevet‬ ‭5‬:‭22-23‬ SFB14)

När vi lever ett liv i gemenskap med Jesus mognar Andens frukter mer och mer i våra liv. Förr kallade man det helgelse. Hur underbart vore det inte i världen om dessa egenskaper vore rådande.

Bön: herre hjälp oss att leva ett liv nära dig så att Andens frukter mognar i våra liv.

Sång: Ande Skön . vänlighet

 

 

Abba=Pappa

Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: “Abba! Far!” Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. (‭Galaterbrevet‬ ‭4‬:‭4-7‬ SFB14)

Hur många bibelställen handlar inte om Gud som vår Far, att vi är Hans barn. Här i Galaterbrevet talar Pauls mycket om den frihet vi har i Gud.  Han jämför de som helt håller Mose lag med slavar med de som funnit Kristus och blivit fria från alla lagar och paragrafer och följer Jesus av fri vilja. Men liksom barn kan vi inte leva hur som helst för det. Vi har en kärleksfull far som leder oss och förmanar oss. Vårt förhållande till Gud som gör att vi ropar   – Pappa, pappa.

Till dig som har haft ett svårt förhållande till din egen mänskliga pappa vill jag säga:

– Här har du den fullkomliga pappan, vänd om till honom, sök honom.

Själv har jag haft en underbar pappa och det har hjälpt mig i mitt förhållande till Gud som Far. Även min pappa hade ett gott förhållande till  Gud. När han låg på sin dödsbädd sa han ofta pappa…..pappa. Då trodde jag att det var sin jordiska pappa han talade till men jag tror nu att det var sin himmelske Far han talade till. ABBA! FAR!

 

Martyrer

När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: “Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?” Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, en tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga. (‭Uppenbarelseboken‬ ‭6‬:‭9-11‬ SFB14)

Idag tänker jag på alla kristna som blivit dödade för på grund av sin tro den sista tiden inte minst de 21 unga kopter som dödades i söndags vid Medelhavets strand i Libyen.

Anders-Petter Sjödin har skrivit ett så gripande inlägg på face-book om det här. Jag vet inte hur man gör för att länka till fb men du kan söka på hans namn och läsa det här. Det är så viktigt att vi inte blir lika hårda.

Bön: Herre vi ber för alla förföljda kristna idag. Vi ber för alla deras anhöriga som sörjer.

Gud är fullkomlig

Guds väg är fullkomlig. HERRENS tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom HERREN, vem är en klippa utom vår Gud? Gud är mitt starka värn, han leder den fullkomlige på hans väg, Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsnings sköld, ditt saktmod gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går, mina fötter vacklar inte. (‭Andra Samuelsboken‬ ‭22‬:‭31-37‬ SFB14)

Ett rättfärdigt liv

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster, håll din fot borta från det onda. (‭Ordspråksboken‬ ‭4‬:‭23-27‬ SF14)

Det här är en väldigt bra beskrivning av hur våra liv ska vara. Tänk så skönt det är med människor som lever så här, de som jag kan lita på, de som är ärliga och inte lurar mig, som inte har baktankar med sitt handlande och hur jobbigt det är med människor som handlar tvärtemot det här. När jag måste tänka :

-Är det sant som han hon säger eller försöker hon  han utnyttja mig på något sätt.

Bön:   Herre lär mig att leva ett ärligt liv, lär mig att vara någon som människor kan lita på.

Anden

Rom. 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. 27 Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.


Ibland kan det vara svårt att veta  hur  vi ska be. Vi kan se stora behov hos en människa , men hur ska vi be ? Då kommer oss Anden till hjälp som det står i den här versen. Vi upplever liksom en maning i vårt inre hur vi ska be. Här kan också tungotalet vara till hjälp. Då ber vi som Anden manar oss att be, men vi förstår inte vad vi ber , men det gör Gud.

Bön: Välkommen Helige Ande, tack för att du vill leda oss genom livet.

Sång: Kom helig  Ande

Jesu återkomst

Jes.59:20 Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren .

När Jesus kommer tillbaka kommer han till Jerusalem och sätter sina fötter på Oljeberget. Det blir när judarna blivit frälsta och tror att  Jesus,  som redan varit på jorden, är Messias.

Det finns många judar som redan tror på Jesus som Messias,i Israel finns det redan 150 000 messiastroende judar.

Bön: Herre Jesus kom snart!

Sång: När de frälsta tåga in

 

Bokläsande

 

Ords.1 12
För övrigt, min son, låt varna dig! Det finns ingen ände
på det myckna bokskrivandet, och mycket studerande
gör kroppen trött.
13
Detta är slutsatsen,
när allt blivit hört:
Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.
14
Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

Hur ska jag tolka detta? Jag tolkar det som att Det viktiga är inte studerande och utbildning, det viktiga ä att frukta Gud och hålla hans bud.

 

 

Förfötelse

Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför! Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte. (‭Matteusevangeliet‬ ‭18‬:‭6-7, 10‬ SFB14)