Tillit

Mose svarade folket: “Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” (‭Andra Moseboken‬ ‭14‬:‭13-14‬ SFB14)

Bön: Herre hjälp oss att alltid lita på dig, att du går före oss.

Sång: Herren ska strida för eder

Sista orden i bibeln

För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom Herre Jesus! (‭Uppenbarelseboken‬ ‭22‬:‭18-20‬ SFB14)

Otrohet

Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade: “Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?” Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sade: “Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne.” Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: “Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?” Hon svarade: “Nej, Herre.” Då sade Jesus: “Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer!” (‭Johannesevangeliet‬ ‭8‬:‭3-11‬ SFB14)

Åter en berättelse om Jesus och en kvinna. När jag läste de här verserna idag så var det en mening som jag inte tänkt på förut.

– Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för.

Deras tanke var alltså att Jesus skulle stoppa steningen fysiskt och de skulle kunna säga att han gått emot lagen, men Jesus räddar kvinnan på ett vist sätt. Det är verkligen en fin berättelse

Nästa mening som fascinerar mig är denna.

– Då sade Jesus: “Inte heller jag dömer dig. Han var den ende som kunde döma henne därför att han var utan synd, men i sin kärlek gjorde han det inte.

Berättelsen talar för sig själv. Låt mig bara ställa en fråga:

– Var var mannen?

Levande vatten

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. (‭Johannesevangeliet‬ ‭7‬:‭37-39‬ SFB14)

Göra och tro

De frågade honom: “Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?” Jesus svarade: “Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt.”Det står skrivet hos profeterna: De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. (‭Johannesevangeliet‬ ‭6‬:‭28-29, 45‬ SFB14)

Så typiskt, alltid när vi talar om tro kommer den här frågan:

– Vad ska vi göra?

Jesus svarar här:

– Tro på den Gud har sänt, dvs Jesus.

Lev i gemenskap med Jesus och det du ska göra löser sig spontant utan att du tänker på det.