Nattvarden

Matt 26:26-28
26. Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.”
27. Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla.
28. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.
Det nya förbundet. I Gamla testamentet läser vi på många ställen om förbundet mellan Gud och människan. Första gången med Adam och Eva, senare med Abraham. I samband med det offras kroppar och blod av djur. Därigenom kunde människan få förlåtelse för sin synd.
I Nya testamentet blir det också ett nytt förbund. Gud sänder sin egen son Det blir Hans kropp och blod som offras en gång för alla. Hebr. 9:11-28.
I ordet ovan instiftas nattvarden. När vi firar den påminner vi oss vad Jesus har gjort för oss. Vi kan, när vi tar emot nattvarden, få förlåtelse för våra synder och vi kan också ta emot det helande som nattvarden innebär.
Jes.53:55.
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.
Det ryms en oerhörd hemlighet i nattvarden. Jag har själv tagit emot helande i samband med den Jag har varit med om många olika omständigheter då vi firat vad Jesus gjort för oss.. Ibland har vi varit många, ibland få. Jag har även tagit nattvarden helt ensam, när jag behövt upprätta mitt förbund med Herren på ett särskilt sätt. Äkta makar kan gärna ta nattvarden tillsammans för att upprätta sitt äktenskapsförbund och sitt gemensamma förbund med Herren.
Luk.22:19-20
19. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.”
20. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *