Andens frukt

Galaterbrevet 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Detta är inget vi kan åstadkomma själva utan föds fram i oss när vi försöker leva nära Herren. Ett annat ord är helgelse. Att umgås med Honom i bön, lovsång och bibelläsning är det bästa av allt.

 

Andens frukter

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. (‭Galaterbrevet‬ ‭5‬:‭22-23‬ SFB14)

När vi lever ett liv i gemenskap med Jesus mognar Andens frukter mer och mer i våra liv. Förr kallade man det helgelse. Hur underbart vore det inte i världen om dessa egenskaper vore rådande.

Bön: herre hjälp oss att leva ett liv nära dig så att Andens frukter mognar i våra liv.

Sång: Ande Skön . vänlighet

 

 

Trohet

Rut 1:16 Men Rut svarade: “Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17 Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. HERREN må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig

Här har vi förklaringen till varför Boas tyckte så mycket om Rut, som jag skrev om i gårdagens bibelord……. hennes trohet mot Noomi,  svärmodern.Hon skulle återvända till Israel efter en lång tid i Moabs land och tyckte inte att Rut skulle behöva följa med. Men Rut älskade tydligen sin svärmor så mycket att hon absolut inte ville vara kvar i Moabs land. Det är då hon säger som det står i bibelordet ovan.

Verklig varm kvinnlig vänskap,

Hyckleri

Matt. 23:23 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. 24 Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler.

I det här kapitlet ärJesus verkligen frän. Han går emot fariseernas hyckleri. Han säger bl.a. att fariseerna är som vitmålade gravar , fina utanpå men inuti fyllda av förruttnelse och döda ben. Han är verkligen inte det lilla lammet utan lejonet av Juda som ryter till. Han hatar lagiskhet och säger att det bästa är rättfärdighet barmhärtighet och trohet.

Bön: Gud hjälp oss att inte lägga tunga bördor på våra medmänniskor, hjälp oss att ha den tro som är full av barmhärtighet.