Förlåt oss våra skulder

Dagens bibelord:

’och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; ’ Matteus 6:12

Det här är nog bland det viktigaste i all själavård. Att vi ber Gud om förlåtelse och att vi förlåter dem som står i skuld till oss.

Många människor bär på skuld och skam. Det hjälper inte att släta över och och gå vidare. När vi kommer inför Gud och ber om förlåtelse så förlåter Han, och det som har tyngt oss faller av. Vissa har svårt att förstå att det kan vara så lätt, men det kan ske genom att Jesus har tagit alla våra synder på sig. ’Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. När vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod, kan vi vara helt säkra på att han också ska rädda oss från vreden. Om vi då var Guds fiender men blev försonade med honom genom hans Sons död, så kan vi därför, när vi nu är försonade, också vara säkra på att vi blir räddade genom hans liv. ’ Romarbrevet 5:8-10

När jag var en liten flicka hade vi en bok hemma som hette ”Kristens resa” av John Bunyan. Det som gjorde mest intryck på mig då, var att när Kristen kom till Jesu kors så föll den tunga börda, som han släpat på, av och ner i en öppen grav där den försvinner och inte syns mer. Den boken har jag fortfarande kvar. Jag måste nog läsa om den igen. Så är det, när vi ber Gud om förlåtelse så är det som en börda som faller av, och vi blir fria.

Så som Gud förlåter oss så får också vi förlåta dem som gjort oss illa. Det kan kännas svårt men ger en verklig frihet.

Jag talar av egen erfarenhet. När jag var ung var det en person som sårade mig mycket djupt. Jag slet med detta i flera år och kände mig så bitter. Jag försökte också tala med vederbörande, som inte ville ångra sig. Till slut sa jag till Gud: ”Jag förlåter personen i Jesu Kristi namn” och tänk att det hjälpte och jag blev fri. Det kan tyckas konstigt att bara säga en sådan sak kan hjälpa, men Gud såg mitt uppriktiga hjärta och hjälpte mig att förlåta ”på riktigt”.

Jesus berättar i Matteus 18 om en tjänare som är skyldig sin herre en massa pengar. Chefen är god och efterskänker alltsammans. Sedan kommer en arbetskamrat till tjänaren och ber honom att efterskänka honom de skulder han har till honom. Tjänaren är hård och vägrar. Det här kommer fram tll chefen . Han blir naturligtvis arg, och kastar tjänaren i fängelse.

Om det här säger Jesus: ’På samma sätt ska min Fader i himlen göra med er, om ni inte av hela hjärtat förlåter era medmänniskor.”’ Matteus 18:35

Jag måste sluta med ännu ett härligt bibelord: ”Jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder och överträdelser.” Så när synderna nu har blivit förlåtna, behövs det ju inga fler offer. ”Detta är det förbund jag ska ingå med dem efter de där dagarna, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinne.” ’ Hebreerbrevet 10:16-18

Förlåten och fri

Dagens sång: Så helt förlåter Gud

av Birgitta

Björn, Sunne