Förlåtelse

Först måste vi gå till den som har gjort förlåtelse och försoning möjlig nämligen Jesus Kristus själv. Genom det Han gjorde på korset, när Han tog all vår synd i sin rena och syndfria kropp och lät sig korsfästas i vårt ställe kan vi få förlåtelse.

Det är en enastående upplevelse att komma till insikt om vad Jesus har gjort för oss. Genom att vi varit med om detta kan vi också få hjälp att förlåta våra medmänniskor.

På sista tiden har jag sett så många exempel på att förlåtelse är A och O i det kristna livet. Förlåter jag inte mina medmänniskor blir det som en frätande syra i mitt sinne eller som en bitter rot med ett träd som växer upp med mycket dålig frukt ofta i form av sjukdom och psykiskt lidande.

Jag kommer att tänka på tre bibelställen om förlåtelse som jag kanske har tyckt varit litet jobbiga.
Matt.18: 21-22
Då gick Petrus fram och frågade Jesus: ”Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?”
Jesus sade till honom: ”Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.”
.
Luk. 23:34
Men Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.

Apg. 7:60
Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden insomnade han.

Vi vet att det är viktigt att förlåta. Vi som har varit kristna länge har fått höra det många gånger. Här läser vi vad Jesu säger till Petrus och Jesus som är vårt stora föredöme bad t.o.m. Gud förlåta sina misshandlare, som hade plågat honom så oerhört och vi har även Stefanus exempel på det samma.

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT?
Att inte förlåta är en synd som förstör kontakten med Gud.

Matt. 5:23-24
Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig,
så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.

Att bära på oförlåtelse kan vara ett stort hinder för Gud att kunna verka i våra liv.
Jag har hört många berättelser om människor som, när de kunnat förlåta sina medmänniskor, fått uppleva helande i sin kroppar t.ex. Jag har själv upplevt det i mitt eget liv, hur jag, när jag kom in i hemligheten med förlåtelsens kraft fick uppleva en ny relation med Gud och en ny glädje. Svårigheter som jag gick genom för ett par år sedan ledde till att jag fick ett nytt liv i min andliga människa när jag kunde förlåta. Jag fick komma inför Gud och förlåta människor som jag tyckte hade gjort mig illa, men jag fick även hjälp med att förlåta mig själv för misstag som jag hade gjort. och det har faktiskt gjort att jag lever närmare Gud idag än innan det tråkiga hände..

Nu kanske du säger, det är ju lätt att säga, men hur ska jag kunna förlåta den och den som har gjort mig så mycket ont. När vi förstår hur viktigt det är, inte minst med tanke på exemplen av Jesus och Stefanus som jag nämnde tidigare, men det är omöjligt i egen kraft. Jag kan inte lyfta mig själv i håret och bara förlåta.
I egen kraft är det omöjligt
Man brukar ibland höra sägas. Den som har fått mycket förlåtet kan också förlåta mycket och tvärtom.

Genom att vi, när vi blev frälsta, och sedan kanske många gånger fått förlåtelse för våra synder, förstår vi hur viktigt det är att förlåta andra.
Ps. 32:3-5
3. Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan.
4. Ty dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades som av sommarhetta. 5. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser.” Då förlät du mig min synds missgärning.

Vi tänker på vad Jesus har gjort för oss. Läs t.ex. JESAJA Kap 53 Vers 4 – 6
4. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
5. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.
6. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom

Genom det som han gjorde har vi kunnat få förlåtelse, skulle då inte vi förlåta dem som står i skuld till oss.

När vi kan göra det kommer vi ut i en härlig frihet. Vi kan komma till altaret med vår offergåva och få en härlig gemenskap med honom som är vår älskade Herre. Vi kan inte prestera förlåtelse, men vi kan komma till Gud och säga: Herre jag vill förlåta den här människan, hjälp mig du, och kanske vi kan säga: I Jesu namn förlåter jag den här människan. Då ser Gud vår goda vilja. och hjälper oss

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *