Glad

Hej alla Glada!

Hurra, hurra vad månen lyser.

Vilken dag det skall bli.

Tänk att du och jag finns till nu.

En Frälsare sa vid ett tillfälle Min Frid ger Jag er.

Se Johannesevang. Joh. 14:27.
Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Se Filipperbrevet 4:4-7.
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *