Levnadsvisdom

Fil. 4:8 För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

Tänk om vi kunde styra om vårt tankeliv till att tänka så här i stället för att tänka på allt elände i världen. Naturligtvis ska vi inte fly undan allt elände men vi behöver lära oss att se även det positiva i tillvaron.

Dagens sång. Vilken härlighet

 

Tacksamhet och vittnesbörd.

””Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken!”
‭‭Första Krönikeboken‬ ‭16:8‬ ‭SFB14‬‬
http://bible.com/1223/1ch.16.8.sfb14

Vår ständiga uppgift.

Dagens sång:Titta på underbart vackra bilder från vårt grannland Norge och tacka Herren för Hans underbara skapelse.

En kvinna visar sin kärlek till Jesus

Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. (‭Johannesevangeliet‬ ‭12‬:‭1-3‬ SFB14)

Maria smörjer Jesu fötterHär är ett nytt bibelställe om Marta och Maria. Åter arbetar Marta med det praktiska och Maria visar sin hängivenhet för Jesus på ett annat sätt. Inget är mer värt än det andra. Att Jesus gick med på ett sånt slöseri! Han såg kärleken som låg bakom.

 

Jesus

 

Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. (‭Kolosserbrevet‬ ‭2‬:‭6-7‬ SFB14) 

Datorkrångel en tid. Kanske dags för en ny? Får försöka mig på att skriva på paddan men gillar datorn bättre.

Lev i honom! Hur gör jag det kanske du undrar. Genom undervisning blir vi grundade i tron, genom att vi låter vår tacksamhet flöda över får vi ett innerligt förhållande till Jesus. Jag vill jämföra med ett äktenskap.  Jag hörde för en tid sedan om vilka äktenskap som håller. Det var de där makarna var uppmärksamma på varandra och såg till varandras behov. Tänk dig ett äktenskap där det inte finns någon tacksamhet. Det blir kallt och hårt. Jag har fått uppleva mycket tacksamhet från min Knuts sida och det har gjort att min kärlek stått sig genom alla prövningar. Det har gjort att jag kunnat visa tacksamhet tillbaka.

Jesus har gett oss den största gåva vi kan få ,, genom att han dog på korset för våra synder. Tänk vilken anledning vi har att överflöda i tacksamhet mot honom. Jag får dra in Knut i den här berättelsen igen. när vi träffades blev jag så glad av att det inte gick en dag utan att han tackade Jesus för frälsningen, en bra förebild tycker jag.

Guds välsignelse.

Önskan om Guds välsignelse

Ps.67 1 För körledaren, med stränginstrument. En psalm, en sång.
2 Må Gud vara nådig mot oss 
och välsigna oss,
må han låta sitt ansikte
lysa över oss. Sela3 Då ska din väg bli känd på jorden,
din frälsning bland alla hednafolk.

4 Folken ska tacka dig, Gud,
alla folk ska tacka dig.
5 Folkslagen ska glädjas och jubla,
för du dömer folken rätt
och leder folkslagen på jorden.
Sela
6 Folken ska tacka dig, Gud,
alla folk ska tacka dig.
7 Jorden ger sin gröda
 och Gud, vår Gud, välsignar oss.
8 Må Gud välsigna oss,
och må jordens alla ändar
 vörda honom.


En bön lämplig att börja dagen med.

Dagens sång: Välsignelsen

Jesus vår Frälsare

1Joh 2  1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Här misslyckas vi alla, men vi har en hjälpare, Jesus Kristus. Han har gjort så att vi kan få förlåtelse för våra synder genom sin död på korset.

Risken är att vi börjar tänka, det gör inget att jag syndar…jag blir ändå förlåten. Vi brukar säga att vi syndar på nåden. Vår längtan ska vara att vi ska leva ett rent och syndfritt liv. Misslyckas vi får vi be om förlåtelse men vi behöver be Gud om hjälp att bli mer och mer lika Jesus själv.

Bön: Tack ör din stora nåd Jesus. Tack för att du är försoningen för våra synder.

Dagens sång: Min nåd är dig nog

 

Uthållig bön

Kol. 4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

Vi ska hålla ut i bön, därför att då visar vi Gud att vi är angelägna. Det här med tacksägelse är så viktigt. Det blir så lätt att vi tjatar och tjatar på Gud men glömmer bort att tacka honom för det vi har fått eller har.

Tack o Gud

Glädje

Fil. 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Tacksamhet och lovsång leder oss till vad vi ska be om.

Jag vill alltid välsigna HERREN, hans lov skall ständigt vara i min mun. Min själ skall berömma sig av HERREN, de ödmjuka skall höra det och glädja sig. Lova med mig HERREN, låt oss tillsammans upphöja hans namn! Jag sökte HERREN och han svarade mig, ur all min förskräckelse räddade han mig. (‭Psaltaren‬ ‭34‬:‭2-5‬ SFB)

Vi frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss” (5:14). Ofta har bönen sin rot i egoismen och inte alls i en uppriktig önskan att göra Guds vilja. Det är först när du tackar Gud av hela ditt hjärta som du träder ut ur dig själv och förenas med hans vilja. Utifrån hans vilja kan du sedan se klarare vad du skall be om

Birgittas funderingar över dagens bibelord: Tack Gud för mina vänner!

Tack till Gud

1Kor 1:4 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. 5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, 6 eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. 7 Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. 8 Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. 9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

Precis som Paulus vill jag tacka Gud för mina vänner, som har tagit emot Jesus i sina hjärtan. Tänk att Han styrker oss ända till slutet. Att ha en sådan vän att vända sig till..Det finns inget så underbart som när människor tagit  emot Honom. För en del kommer förändringen direkt för andra kan det bli ett resultat på längre tid. I honom blir vi rika på allt,kanske inte på pengar men i fråga om tal och insikt som det står i femte versen. Det är en process som vi inte kan förstå men jag har sett den utvecklingen hos så många, som blivit kristna och det finns inget finare. Tack Jesus för din underbara gåva till oss!!