Speciella bibelord

Nu kommer tre bibelställen som har varit väldigt levande för mig de senaste åren.

Jes.54:1-17
Det här bibelordet är egentligen riktat till Israel men har mycket att säga till ensamstående, kanske övergivna kvinnor, änkor och kvinnor som inte fått några egna barn. Det har varit en stor tröst för mig och även för andra kvinnor som jag delat det med
ex. Vers 4 – 6
4. Frukta inte, ty du skall ej komma på skam. Blygs inte, ty du skall ej bli utskämd. Nej, du skall få glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds vanära skall du inte mer komma ihåg.
5. Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är Herren Sebaot, och Israels Helige är din förlossare, han som kallas hela jordens Gud.
6. Ty som en övergiven kvinna, i hjärtesorg, kallades du av Herren. Sin ungdomsbrud, vill någon förskjuta henne? säger din Gud och läs även Vers 1 – 3
1. Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har blivit moder. Ty den ensamma skall ha många barn, flera än den som har man, säger Herren.
2. Vidga ut platsen för din hydda, låt spänna ut tältet under vilket du bor, och spar inte. Förläng dina tältlinor, och gör dina tältpluggar fastare.
3. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster, och dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och åter befolka ödelagda städer.

Läs hela kapitlet!

Luk.4:18-19
Herrens Ande är över mig,ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga.
Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.

Det här bibelstället läser Jesus för invånarna i Nasaret, byn där han växt upp. När han sedan säger ”Idag har ni sett det här gå i uppfyllelse” förstår man att åhörarna blir arga. Är det inte den här lille Jesus som har växt upp här hos oss. Osökt kommer man att tänka på ”Jantelagen” Du ska inte tro att du är något osv.
Det här var Jesu kallelse då och är det fortfarande. Idag är vi Kristi kropp på jorden och då är det också vår kallelse. Vilken uppgift!

Matt.16:24-26
Jesus sade till sina lärljungar:”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Lärljungaskapets hemlighet. En tid i mitt liv tyckte jag att det här bibelordet kändes väldigt tungt och besvärligt. Jag såg inte löftet som finns. Jag mister mitt ”vanliga” liv men får det liv som Jesus ger, i gemenskap med honom. Det livet skadar inte min själ, utan helar. Många frågar efter meningen med livet. När man går med Jesus blir det verkligt meningsfullt, även om man får förneka sitt själviska jag och ta sitt kors på sig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *