Martyrer

Apostlagärningarna 7:54 När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. 55 Men fylld av den helige Ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida, 56 och han sade: “Se! Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.”

57 Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång, 58 och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. 59 Så stenade de Stefanus, medan han bad och sade: “Herre Jesus, ta emot min ande.” 60 Sedan föll han på knä och ropade med hög röst: “Herre, ställ dem inte till svars för denna synd!” Med de orden somnade han in. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades.
Stefanus räknas som den första martyren. Idag får vi tänka på ochbe för alla de kristna som får lida för sin tro idag..

Förföljelse av kristna

Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. (‭Apostlagärningarna‬ ‭8‬:‭1-3‬ SFB14)

Det här hände när den kristna församlingen var nyetablerade i Jerusalem. Stefanus blev den förste martyren, Saulus,som senare blev Paulus var med och dödade honom och han varmed bland dem som sedan förföljde de kristna.

På samma sätt förföljs och dödas de kristna idag. Låt oss komma ihåg och be för dem. Vi vet vad som hände de kristna studenterna i Kenya under Påsken.

Martyrer

När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: “Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?” Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, en tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga. (‭Uppenbarelseboken‬ ‭6‬:‭9-11‬ SFB14)

Idag tänker jag på alla kristna som blivit dödade för på grund av sin tro den sista tiden inte minst de 21 unga kopter som dödades i söndags vid Medelhavets strand i Libyen.

Anders-Petter Sjödin har skrivit ett så gripande inlägg på face-book om det här. Jag vet inte hur man gör för att länka till fb men du kan söka på hans namn och läsa det här. Det är så viktigt att vi inte blir lika hårda.

Bön: Herre vi ber för alla förföljda kristna idag. Vi ber för alla deras anhöriga som sörjer.

Jordens salt och världens ljus

Matt. 5:13 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. 14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 15 Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan*, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. 16 Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Det här ska vara det naturliga förhållningssättet för en kristen. Att inte gömma sig med sin kristna tro.Det går  att förstå om kristna som förföljs och dödas på grund av sin tro försöker att hålla den hemlig. Vi som bor i ett fritt land borde inte vara urvattnade eller hålla oss gömda i mörkret. Jag känner själv att jag kommer till korta här och behöver be Gud om mer frimodighet.

Bön: Herre gör oss mer frimodiga och lär oss att stå upp för sanning och rätt.

Det lilla ljus jag har.

Var inte rädd!

Matt.10: 18 Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. 19 Men när man utlämnar er,så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, 20 och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.

Genom mitt liv har jag inte varit frimodig alla gånger. När jag varit i situationer där jag skulle ha sagt något om Jesus har jag ofta tigit.

Det här kapitlet handlar mycket om att vi ska blir förföljda för vår kristna tro och t.o.m. ställas inför rätta. Jag har varit utsatt för att bli anklagad för olika saker, när jag fört fram det som jag tror är Guds vilja. Det har aldrig gått så långt att jag ställs inför rätta, men ändå har jag blivit förföljd av vissa personer. Den här versen har jag ofta tytt mig till,  att det är vår Faders Ande som ger oss vad vi ska säga i besvärliga situationer.

När jag tänker på andra kristna över världen så vet jag att många är svårt förföljda ex i Syrien och andra muslimska länder. Jag upplever att vi behöver be mycket för dessa människor. Vi vet ju inte vad som kommer att hända oss i framtiden men då får vi förlita oss på det som står i slutet av det här kapitlet

  -26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. 28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?* Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. * 30 På er är till och med alla hårstrån räknade. 31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. 32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.

 

Gud är vår tillflykt

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr. Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras, då smälter jorden. HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela. Kom och skåda HERRENS verk! Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet, vagnarna bränner han upp i eld. “Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.” HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela. (‭Psaltaren‬ ‭46‬:‭1-12‬ SFB)

Låt det vara vår bön att Gud griper in och stillar strider över hela jorden.

 

Frid

I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, du låter mig bo i trygghet. (‭Psaltaren‬ ‭4‬:‭9‬ SFB)

Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. (‭Jesaja‬ ‭26‬:‭3-4‬ SFB)

Tänk att vi kan få känna så här i dessa orostider. Det kan storma runt omkring  oss men ändå får vi känna en frid i grunden. Jag undrar hur de kristna i Irak känner det nu, men vi får be för dem och be att det ska bli slut på all förföljelse och oro.

Känner du dig orolig? Lyssna här till Viktor Klimenko!