Det måste finnas något mer

Dagens bibelord:

’Detta nya liv kommer från Gud, som försonade oss med sig själv och gjorde oss till sina vänner genom det som Kristus gjorde. Och han gav mig uppdraget att berätta om denna försoning. Ja, genom det som Kristus gjorde, förlät Gud människorna deras synder och försonade hela mänskligheten med sig själv. Och detta budskap om försoning har han gett mig i uppdrag att sprida till andra. Jag är alltså en representant för Kristus, och Gud vädjar till människorna genom mig. Som Kristus språkrör ber jag dem: ”Acceptera Guds erbjudande och bli hans vänner.” Gud la ju skulden för människornas synder på Kristus, han som aldrig har gjort något ont. Och genom att Kristus dog för att ta vårt straff, kan vi bli skuldfria inför Gud. ’ 2 Korinthierbrevet 5:18-21

Har du upplevt det här som står i rubriken? Du har undrat: ”Vad är livets mening”
Var glad! Det är från Gud. Det är Han som söker dig. Han har skapat oss för ett liv i gemenskap med honom, för att vi ska få del av hans oerhörda kärlek. När vi då försöker få bort känslan av tomhet och otillfredsställelse på annat sätt än att söka Honom, upplever vi att något saknas. Vänd dig till Honom i bön och lämna ditt liv till Honom. I gemenskap med honom blir livet meningsfullt.

Dagens sång:

Du vet väl om att du är värdefull?

av Birgitta

Björn, Sunne