Tidens tecken

Av Gösta Karlsson.
Löfte har givits av Gösta att detta bibelstudium få läggas ut på min hemsida. Bibelstudium hållet mars 2000 av Israelkännaren Gösta Karlsson. Detta väckande budskapet om tidens tecken, att Jesus skall komma tillbaka, har månad för månad blivit allt aktuellare.

Apg. 3:19-21 ”Gören därför bättring och omvänden eder så att edra synder bliva utplånade på det att tider av vederkvickelse må komma från Herren i det att han sänder den Messias som han har utsett åt eder, nämligen Jesus, vilken dock himlen måste behålla intill de tider då allt skall bliva upprättat igen varom Gud har talat genom sina forntida, heliga profeters mun.”

Det finns något som i alla tider varit en bärande faktor för Guds folk, under ljusa och mörka tider, och det är sanningen om att Jesus ska komma tillbaka och hämta de sina. Detta har sysselsatt brudesjälar i alla tider, och Skriften talar mycket om det. Två ting ska man i detta
sammanhang betona med skärpa. Det första är att man aldrig ska fastslå när Jesus kommer. Det visste inte ens Människosonen själv när han gick omkring härnere och gjorde väl och hjälpte alla. Det vet inte heller änglarna, ingen utom Fadern allena. Somliga har gjort misstaget att försöka räkna ut dag och stund för Herrens återkomst, och en del har ställt sig på berg i vita kläder och väntat.

Jag fick en bok för många år sen i julklapp av min äldste son. Den skrevs av en man som var 90 år gammal då boken kom ut. Som femåring var han med när Jerusalemfararna lämnade Nås i Dalarna. Selma Lagerlöfs bok och filmen som bygger på denna har väldigt litet med det reella sammanhanget att göra. Det var en grupp människor som hade räknat ut att nu var dag och stund för Jesu återkomst inne. De sålde gårdar till underpris, skildes från släkt och vänner för alltid och for iväg till Jerusalem på vinst och förlust, 37 personer, för att på Oljeberget möta Jesus.

Jag har studerat detta i Nås och under mina många resor till Jerusalem, och konstaterar en sak: De hade ingen sund, nykter bibelförankrad syn på tingen, utan hade hamnat i ett svärmeri. Religiöst svärmeri är farligt. Det blev nederlag för Guds rike med årslånga rättegångar om äganderätt till fastigheter och livslånga tragedier i enskilda människors liv. Låt oss fastslå en gång för alla, att dag och stund för Jesu tillkommelse känner vi inte till.

Å andra sidan är det lika rätt när vi framhåller att Skriften inte bara uppmanar oss, utan befaller oss att väl känna den era, den tid under vilket detta ska ske. Jag minns så väl när jag växte upp på Östgötaslätten. Det kunde vara en vacker solskensdag, men plötsligt blev himlen mulen och svart, luften blev fuktig, det mullrade i fjärran och man visste att när som helst kunde blixten slå ned. Det gjorde den också. Blixten antände ladugårdar och hemman men det fanns ingen som kunde säga var och när det skulle ske. Denna bild haltar, men ger i alla fall en fingervisning om att dag och stund för Jesu återkomst känner vi inte, det är fördolt, men: ”tidstecknen visa att Herren är nära, snart kommer Jesus igen”. Då kommer den närgångna frågan: Är vi i väntande ställning? Har vi olja i lampa och kärl så att vi när den dagen kommer får lämna denna tåredal och lyftas upp i skyn, Herren till mötes? Vi läste i Apostlagärningarna att himlen måste behålla Jesus intill de tider då allt ska bliva upprättat igen.

2 kommentarer

  1. Tack för en underbar predikan. Jag har lyssnat på den. Du gör Jesu kärlek så stor och föder en längtan hos mig att komma närmare Honom.”Helgelse är att lära sig leva nära Honom” Så sant.
    Birgitta

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *