Nåd

”Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭1:16-17‬ ‭SFB15‬‬
http://bible.com/1223/jhn.1.16-17.

Dagens sång: Nåd över allt Nåd över allt förnuft

Nåd

Klagovisorna 3:
22Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
23Varje morgon är den ny —
stor är din trofasthet.

Tänk att få leva i nåden.Vi var samlade några stycken i går kväll och läste Rom.4 Det kapitlet handlar mycket om att tro och att bli rättfärdig genom att följa lagen eller genom att tro på Jesus och få del av nåden . vers Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. 5Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet.  Den nåden är ny varje morgon!

syndernas förlåtelse

Därför ska ni veta, bröder, att det är genom Jesus som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. (‭Apostlagärningarna‬ ‭13‬:‭38-39‬ SFB

Abba=Pappa

Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: “Abba! Far!” Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. (‭Galaterbrevet‬ ‭4‬:‭4-7‬ SFB14)

Hur många bibelställen handlar inte om Gud som vår Far, att vi är Hans barn. Här i Galaterbrevet talar Pauls mycket om den frihet vi har i Gud.  Han jämför de som helt håller Mose lag med slavar med de som funnit Kristus och blivit fria från alla lagar och paragrafer och följer Jesus av fri vilja. Men liksom barn kan vi inte leva hur som helst för det. Vi har en kärleksfull far som leder oss och förmanar oss. Vårt förhållande till Gud som gör att vi ropar   – Pappa, pappa.

Till dig som har haft ett svårt förhållande till din egen mänskliga pappa vill jag säga:

– Här har du den fullkomliga pappan, vänd om till honom, sök honom.

Själv har jag haft en underbar pappa och det har hjälpt mig i mitt förhållande till Gud som Far. Även min pappa hade ett gott förhållande till  Gud. När han låg på sin dödsbädd sa han ofta pappa…..pappa. Då trodde jag att det var sin jordiska pappa han talade till men jag tror nu att det var sin himmelske Far han talade till. ABBA! FAR!

 

Nåd och sanning

Joh 1:16-17 Av Hans fulhet har vi alla fått , nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Bön: Tack Jesus för din stora nåd. Tack för att vi får leva i den.

Dagens sång: Oändlig nåd

Jesus

Joh.1:12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.
Genom att vi tar emot  Jesus blir vi Guds barn. Underbart!!!

Namnet Jesus  En sång som säger allt om hur det är att ta emot Jesus.

Johannes första kapitel handlar om hur det var när Jesus började sin verksamhet på jorden och hur Johannes vittnar om att Han ska komma.

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Ordet = Jesus
Här ser vi hur Jesus var med i skapelsen. Han var hos Gud innan världen blev till

Joh 1: 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud* och är hos Fadern, har gjort honom känd.
Jesus är ett med Fadern.

Joh. 1:32 Johannes vittnade och sade: “Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son.”
Genom Jesus får vi del av den Helige Ande.

Här har vi hela treenigheten i samma kapitel . Fader, Son och Helig Ande. Alla förenade till ett. Vi har en  Gud.

Bön: Herre Jesus, vi tar emot dig. Vi vill bli Guds barn. Tack för den gåva som du ger oss att vi då blir Guds barn och får evigt liv tillsammans med dig.

 

 

 

Birgittas funderingar. Slöjan

2 Kor 3: 16  Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Vad är det här för slöja som det talas om.När Mose hade varit i nära kontakt med Gud och fått lagen lyste det om hans ansikte, För att människorna inte skulle se att strålglansen avtog hängde han en slöja för ansiktet. Paulus menar att lagen inte kan hjälpa oss, men när vi omvänder oss till Herren tas lagens slöja bort, vi blir fria ,… genom det Jesus gjort för oss,… att umgås med Gud utan laggärningar. Herren har gjort oss fria , vi får vara vara nära honom .Genom att umgås direkt med Gud förvandlas vi så vi blir mer och mer lika honom,( kallas helgelse).Det ska vara Den Helige Ande som leder oss.