De fyra andliga sanningarna

GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV.

GUDS KÄRLEK
”Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom icke skall gå förlorad utan ha evigt liv.” Johannes 3:16

GUDS MENING
Jesus sade: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.” (ett innehållsrikt och meningsfullt liv) Johannes 10:10

Varför saknar då många ett meningsfullt liv?
Den andra sanningen ger svaret.

———————————————————————————- MÄNNISKAN UPPLEVER INTE GUDS KÄRLEK OCH MENING MED LIVET, DÄRFÖR ATT HON ÄR SYNDIG OCH SKILD FRÅN GUD

VAD ÄR SYND?
Människan skapades av Gud för att ha gemenskap med honom. Men hon valde att gå en annan väg oberoende av honom, och gemenskapen bröts. Denna egenvilja visar sig i aktivt motstånd eller passiv likgiltighet mot Gud. Det är detta Bibeln kallar synd.

VEM HAR SYNDAT?
”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.” Romarbrevet 3:23

VAD ÄR FÖLJDEN AV SYND?
”Det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han icke hör er.” Jesaja 59:2

”Syndens lön är döden.” (skilsmässa från Gud) Romarbrevet 6:23

 

——————————————————————————–
JESUS KRISTUS KAN FÖRENA MÄNNISKAN MED GUD. ENDAST GENOM HONOM KAN DU UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV

JESUS ÄR UNIK
”Ordet (Jesus) blev människa och bodde bland oss.” Johannes 1:14

”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.” Kolosserbrevet 1:15

JESUS DOG I VÅRT STÄLLE
”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.” Romarbrevet 5:8

”Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud.” 1 Petrusbrevet 3:18

JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA
”Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det.” Apostlagärningarna 2:32

”Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.” Apostlagärningarna 1:3

JESUS ÄR DEN ENDA VÄGEN TILL GUD
Jesus sade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Johannes 14:6

Gud har överbryggat klyftan som skiljer oss från honom genom att sända sin Son, Jesus Kristus, för att dö på korset för våra synder i vårt ställe.
Men det räcker inte att känna till dessa tre sanningar.

——————————————————————————-

FÖR ATT UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV MÅSTE DU PERSONLIGEN TA EMOT JESUS KRISTUS SOM FRÄLSARE OCH HERRE

DU TAR EMOT JESUS SOM EN GUDS GÅVA GENOM TRO
”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.” Johannes 1:12

”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.” Efesierbrevet 2:8-9

DU TAR EMOT JESUS GENOM ATT PERSONLIGEN BJUDA HONOM IN I DITT LIV

Han kommer då in enligt sitt löfte: ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom.” Uppenbarelseboken 3:20

Det är nödvändigt att du själv säger ja till Guds erbjudande. Det räcker inte att samtycka med sitt förstånd eller bara uppleva något med känslan

Dessa två hjärtan representerar två sätt att leva:.

Här är förhållandet till Gud brutet.
Då kan människan inte uppleva
Guds kärlek och mening
med sitt liv

Här är synden som skilde oss från
Gud förlåten, och människan får
uppleva Guds kärlek och mening
med sitt liv.

Vilket hjärta liknar ditt?
Vilket hjärta skulle du önska liknade ditt?

Det följande förklarar hur du kan ta emot Jesus.

——————————————————————————-

DU KAN TA EMOT JESUS JUST NU GENOM TRO UTTRYCKT I BÖN.

Bön är samtal med Gud

Gud ser ditt inre, och han fäster sig inte vid ditt ordval utan vid vad du innerst inne menar Det följande är ett förslag till bön:

”Herre Jesus, jag behöver Dig. Jag har gått min egen väg och har syndat mot Dlg. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Förlåt mina synder. Nu öppnar jag dörren till mitt hjärta och tar emot Dig som min Frälsare och Herre. Ta över ledningen av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara.”
Skulle du kunna tänka dig att be en sådan här bön? Vill du be nu? När du ber uppriktigt, så kommer Jesus in i ditt liv, precis som han har lovat.

——————————————————————————–

VAD ÄR DET SOM SKER NÄR JESUS KOMMER IN I DITT LIV?

När du i tro ber Jesus komma in i ditt liv, händer bl a följande:

Du vänder om från din egen väg och Jesus kommer in i ditt liv. Uppenbarelseboken 3:20
Dina synder blir förlåtna och du får vara Guds barn. Kolosserbrevet 1:13-14; Johannes 1:12
Då börjar ett nytt liv för dig i gemenskap med Gud, ett liv som inte är utan kamp, men fullt av innehåll och mening. Johannes 10:10,28
Du fylls med tacksamhet mot Gud. Kolosserbrevet 1:12

——————————————————————————-

HUR KAN DU VETA ATT JESUS ÄR I DITT LIV?

Du vet det därför att Gud själv har lovat det enligt Uppenbarelseboken 3:20, och honom kan du lita på.

DU FÅR VARA SÄKER PÅ ATT DU HAR EVIGT LIV

”Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv.” 1 Johannesbrevet 5:11-13

——————————————————————————–

VAR INTE BEROENDE AV KÄNSLOR

Den kristne lever i tro (förtröstan) på Gud och litar pa hans ord. Det är Guds ord och löfte som gäller, inte våra känslor. Men Gud låter oss också uppleva tröst, frid och glädje i.tron på Jesus, ibland mera starkt, ibland mindre. Men även om du ingenting känner, kan du vara helt viss om att hans ord håller.

Tåget nedan illustrerar förhållandet mellan fakta (Gud och hans ord), din tro (förtröstan på Gud och hans ord) och de känslor som Herren Jesus väcker i ditt liv.
 Loket kan ta sig fram både med och utan personvagn. Däremot skulle det vara hopplöst att försöka dra tåget med personvagnen. På samma sätt skall vi kristna inte vara beroende av våra känslor utan förlita oss på Gud och löftena i hans ord.

——————————————————————————–

FÖR ATT VÄXA SOM KRISTEN

Som Guds barn får vi växa. Andlig tillväxt och medmänsklig mognad är Guds verk i oss. När vi låter hans helige Ande leva i, med och genom oss, lär vi oss förtrösta och lita på Gud alltmer i varje detalj av våra liv samt att älska och tjäna vår nästa både i församling och samhälle.

Vår tillit växer genom att

vi talar med Gud varje dag i bön. Johannes 15:7
vi låter Gud tala till oss genom sitt ord. Du kan börja med att läsa ett avsnitt i Johannes-evangeliet varje dag. Kolosserbrevet 3:16
vi talar med andra om Jesus och trosfrågor. Gemenskap med andra kristna är livsviktig. Hebreerbrevet 10:25
”Flera vedträn tillsammans brinner bra. Om man lägger ett åt sidan, slocknar det.”

Så är det också med ditt förhållande till andra kristna. Om du inte brukar besöka en kyrka där Kristus och hans ord förkunnas, så börja delta regelbundet i gudstjänster och kristna grupper.

Du växer i tron om du har gemenskap med andra som också har funnit Jesus Kristus.

När du har bett Jesus att komma in i ditt liv, får du vara säker på att han bor i dig. Tacka Gud ofta för att Jesus är i ditt liv och för att han aldrig kommer att lämna dig. Tillsammans med honom kommer du till Guds rike i himmelen.
——————————————————————————–
Hämtat från
Agape Sverige/Sverige för Kristus
If you would like to see and/or hear the film JESUS click here.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *