Bibelstudium

Från 1 Joh. kap. 5.

1) Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom.
2) När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.
3) Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
4) Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat värlen: vår tro.
5) vem kan besegra världen utom den som tror att Jeusu är Guds Son?
10) Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare,
eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit sin Son.
11) Dett är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son
12) Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13) Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *