Julevangeliet 3

Ängeln och herdarna
Ängeln och herdarna

Lukas 2:

8 I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. 10 Men ängeln sade: “Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: 11 I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
14 “Ära åt Gud i höjden,
och frid på jorden
bland människor
som han älskar.”

Pappa

Rom.8:14 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. 15 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: “Abba! Far!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.

Abba=pappa. Tänk att vi kan ha ett så innerligt förhållande till Gud att vi kan kalla honom pappa.

Dagens sång: Gud min far

Det viktigaste budet

Det viktigaste budet
Matt.22:34 Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom. 35 En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 36 “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.* 38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.* 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

På ett fantastiskt sätt sammanfattar Jesus här hela Bibeln i två bud. Är det svåraste att älska min nästa? Först tänkte jag att så är det nog, men när jag tänkte till så insåg jag att så är det nog inte.

Det är många som har svårt för att älska Gud därför att de inte förstår sig på Honom. Ett exempel…vi säger att Gud är vår far. Hur går det då för alla dem som har ett dåligt förhållande med sin jordiska far. Det blir då svårt att älska Gud när de kopplar det till sin jordiska far. Själv hade jag ett mycket gott förhållande till min far och har inte svårt att älska Gud som en god far.

Eller de som skyller allt ont som händer i världen på Gud, de som har svåra situationer i livet och inte tycker att de får bönesvar. Det här är så svåra frågor att jag inte kan besvara dem här med några korta rader.du får gärna maila till mig om det om du inte vill diskutera det här offentligt vilket du naturligtvis också är välkommen att göra
birgitta.bjorn@gmail.com

Att älska sin nästa , det är heller inte så lätt. Det är lätt att älska sådana som tycker som vi och är lika oss, men sådana som är besvärliga, det är inte lätt. Det är tur att vi har en Gud som vi kan gå till och få hjälp.