Människans värde redan från befruktningsögonblicket

Jer.1:4Herrens ord kom till mig
5Innan jag formade dig i moderlivet
utvalde jag dig,
innan du kom ut ur modersskötet
gav jag dig ett heligt uppdrag:
att vara profet för folken.

Hur Gud ser på det lilla fostret. Han ser och känner varje människa som blir till redan från början, vilket gör att vi också behöver vara varsamma med den människan redan från början..

Vilka kallar Jesus?

Matt.9:12 Jesus  sade: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. 13Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Samma gäller för oss.

Tacksamhet och vittnesbörd.

””Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken!”
‭‭Första Krönikeboken‬ ‭16:8‬ ‭SFB14‬‬
http://bible.com/1223/1ch.16.8.sfb14

Vår ständiga uppgift.

Dagens sång:Titta på underbart vackra bilder från vårt grannland Norge och tacka Herren för Hans underbara skapelse.

den goda bekännelsen

”Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen.”
‭‭Första Timoteusbrevet‬ ‭6:12‬ ‭SFB14‬‬

Kallelse

Jona 1: 1 Herrens ord kom till Jona, Amittajs son. Han sade: 2
“Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte.”
3 Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han for ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. 4
Men Herren sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas.
5 Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten överbord för att lätta skeppet.
Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn.
6 Då gick skeppets kapten till honom och sade: “Hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske skall den guden tänka på oss, så att vi inte förgås.”

Jona är en märklig bok. I stora drag handlar den om en man som får en kallelse av Gud, men han försöker fly undan den. Han får vara med om ett väldigt äventyr och är nära att gå under.Men Gud räddar honom när han blir villig att följa kallelsen och han får se ett underbart resultat av sitt arbete. Jona är en man med många inte särskilt ädla drag men som vi samtidigt kan känna igen oss i.

Ibland kan det vara jobbigt när Gud kommer med sin kallelse i stort eller smått. Vi kan inte alltid gå våra egna vägar som vi tycker är bäst. Känner du igen dig i det? Men att gå när Gud kallar är alltid det bästa. Ibland kan det vara till synes enkla saker som att ringa ett samtal eller bjuda hem någon ensam eller liknande. Jag har själv blivit väldigt välsignad när jag gjort sådant. Det kanske inte är din kallelse att gå till den stora staden och predika omvändelse, kanske är du kallad till din närmaste omgivning, din famil, ditt arbete, dina vänner, dina grannar. Det är väl så viktigt

.Den allra viktigaste kallelsen du får är Han kallar dig att bli frälst. Svara ja på den kallelsen!

Bön:Herre hjälp mig att svara ja när du kallar.

Dagens sång: När Jesus dig kallar

Kallelsen

2 Tim. 1:9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet.

Herren kallar dig

Jeremias kallelse

Jer. 1:4 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 5 “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” 6 Men jag svarade: “O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung.” 7 Då sade HERREN till mig: “Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. 8 Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN.” 9 Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: “Se, jag lägger mina ord i din mun.

Det här handlar om när Jeremia kallas av Herren till att bli Hans profet. Alla har vi en kallelse och vi behöver be till Gud att han visar oss den. Då kommer Han att göra det. Men då gäller det….vågar jag gensvara på kallelsen eller kommer jag med undanflykter som Jeremia gjorde?Då gäller vers 8 och 9 8 Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN.” 9 Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: “Se, jag lägger mina ord i din mun.

Du kan alltid lita på Gud.

Bön: Herre, hjälp mig att lita på dig när du kallar mig.

Lita på din Gud