Glad att få leva

Natur
Natur

Dagens bibelord: ‘Gläd er alltid i Herren! Jag säger om igen: Gläd er! Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Herren är nära. Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. ‘
Filipperbrevet 4:4-7
https://my.bible.com/bible/916/PHP.4.4-7

Ett glatt hjärta har en helande verkan, men modlöshet blir som en torka in i märgen.
Ordspråksboken 17:22 NUB
https://bible.com/bible/916/pro.17.22.NUB

Vi kan inte glädja oss på befallning men vi kan be och tacka Gud Tacksamhet föder glädje. Om vi tänker efter har vi säkert saker som vi kan tacka Gud för t.ex. det som sången nedan handlar om. Sören Jansson, som skrivit den sången, har verkligen saker att klaga på eftersom han sitter i rullstol och är gravt handikappad. men alla hans sånger präglas av en stor tacksamhet.

Dagens sång: Glad att få leva

Levnadsvisdom

Fil. 4:8 För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

Tänk om vi kunde styra om vårt tankeliv till att tänka så här i stället för att tänka på allt elände i världen. Naturligtvis ska vi inte fly undan allt elände men vi behöver lära oss att se även det positiva i tillvaron.

Dagens sång. Vilken härlighet

 

Vad mitt hjärta begär.

Psaltaren 37:Ha din glädje i Herren,han ger dig allt vad ditt hjärta begär.

Se vad det står här, inte vad dina ögon begär utan vad  ditt hjärta begär. Om du sätter dig ner och tänker efter………vad mina ögon begär det är ju allt som vi påverkas av, som vi ser runt omkring oss, reklam, allt som vi ser i affärer t.ex., ja allt som vi ser särskilt så här i jultider.Det är inte det som menas när Herren ger oss vad vi begär.

Ta en stund för eftertanke. Vad är det som ditt hjärta begär, din inre människa kan man säga.?Jag får gå till mig själv, vad är det egentligen,vad är viktigt?

Att jag får känna gemenskap med andra människor, min familj mina vänner, min församling, mina grannar. Det är något av det viktigaste för mig. Människor är skapade för gemenskap, inte ensamhet. Upplever jag ensamhet, då hjälper inga prylar i världen. Om vi ser på  andra kulturer än vår egen så lever man i tätare relationer med varandra än vad vi gör i Sverige.

Är det vad ditt hjärta begär? Gläd dig i Herren att du har gemenskap med Honom!  Han vill också ge dig vad ditt hjärta begär, gemenskap med andra.

Jag kommer att tänka på det motto som vi har för vår församling “Älska Gud, älska människor, dela livet” Det är en bra regel också i mitt privata liv och något som jag ber Gud om ska bli verklighet.

Dagens sång: Att lära känna Dig

 

 

 

 

Andens frukt

Galaterbrevet 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Detta är inget vi kan åstadkomma själva utan föds fram i oss när vi försöker leva nära Herren. Ett annat ord är helgelse. Att umgås med Honom i bön, lovsång och bibelläsning är det bästa av allt.

 

Glädje

”Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.”
‭‭Psaltaren‬ ‭16:11‬ ‭SFB14‬‬

Andens frukter

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. (‭Galaterbrevet‬ ‭5‬:‭22-23‬ SFB14)

När vi lever ett liv i gemenskap med Jesus mognar Andens frukter mer och mer i våra liv. Förr kallade man det helgelse. Hur underbart vore det inte i världen om dessa egenskaper vore rådande.

Bön: herre hjälp oss att leva ett liv nära dig så att Andens frukter mognar i våra liv.

Sång: Ande Skön . vänlighet

 

 

Kärlek, glädje

Joh. 15:Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. 11 Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. 12 Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

 

Sorg och glädje

Joh. 16:16 En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.” 17 Några av hans lärjungar sade då till varandra: “Vad menar han med att säga till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga: Jag går till Fadern?” 18 De frågade: “Vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger.” 19 Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: “Ni frågar varandra om det som jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. 20 Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. 21 När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen. 22 Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Det här utspelar sig samma kväll som Jesus blir tillfångatagen  Han försöker förbereda lärljungarna på vad som ska komma. Om en liten stund kommer soldaterna och tar Jesus tillfånga och lärljungarna ser honom inte längre. Sedan kommer de att gråta och jämra sig när Han hänger på korset och dör, därefter blir det stor glädje när Han uppstår. Jesus jämför sitt lidande med en barnaföderskas. Det är mycket smärtsamt Han måste gå igenom, men glädjen blir desto större efteråt när allt är klart och syftet med Hans uppdrag på jorden är genomfört.  Han uppstår och människor kan bli frälsta genom det Han har gjort för dem på korset.