Helvete eller himmel

Längtan till himlen
Dagens bibelord:

’Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada och jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. Genom dessa förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar, det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås, det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig, härlig glädje, eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv. ’ 1 Petrusbrevet 1:3-9

Idag hörde jag en man berätta om hur han kom till tro. Han var ateist och led av en väldig dödsångest. Så fick han höra om det kristna budskapet, att när vi lämnar oss åt Jesus får vi del av hans förlåtelse och får evigt liv. och att när vi dör så väntar oss en annan tillvaro, den himmelska.
Detta gjorde att han tog emot Jesus i sitt hjärta och all dödsångest försvann.

Jag tror att vi kristna har varit alltför dåliga på att berätta om det härliga liv som väntar på den andra sidan. Vi har varit mer benägna att skrämma människor för helvetet. Tyvärr har det skapat en ångest hos många, men jag tror att helvetet innebär att man inte kommer att få leva i Herrens närvaro, att man bara kommer att upphöra att finnas till. Nej, det finns en tillvaro som är underbarare än vi kan föreställa oss och det är dit vi ska.

Dagens sång:
Jag har hört om en stad

av Birgitta

Björn, Sunne