Vår uppgift

Luk.4:18 Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig 
till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig 
att utropa frihet för de fångna 
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet 
19 och förkunna ett nådens år från Herren. 
 Sång: Tiden är inne

Levnadsvisdom

Petrus brev 3:8 Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. 9 Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.