Finns Gud?

Ett bevis för mig att Gud finns har jag alltid funnit i naturen. jag har alltid älskat att vara ute i Guds underbara natur alla årstider och alltid förundrat mig över hur genialiskt allt är skapat. Även när vi ser rymden med alla dess stjärnor och planeter stärks min tro på att Gud finns. Men jag vet att när jag en gång talade om detta, sa en person: Du ska inte tro att det är så för den som inte tror på Gud. För mig var det så självklart!

Det finns en underbar beskrivelse av skapelsen, förutom i själva skapelseberättelsen som Bibeln börjar med, nämligen i Jobs bok kap.38 –41.Läs de kapitlen!
Job kan vara svår att förstå men just i den här berättelsen tillrättavisar Gud Job för att han trott att han kan fatta hur Gud är. Gud visar Job hur otrolig skapelsen är. Han säger till honom i kap 38: Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?
3 Spänn bältet om livet som en man, jag vill fråga dig, och du skall svara mig.
4 Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd.

Sedan följer en beskrivning av skapelsen:
Jordens grund, mått, havet, molnen, dygnet, havets källor och botten, döden, ljuset och mörkret, snön, haglet, vindar, regn, is, stjärnorna, universum, åskan och blixtarna.
Djuren och hur de får mat. djurens dräktighetstid, djurens särkilda platser som de vistas på ex. åsnan, vildoxen Djurens olika egenskaper vildoxen, strutsen, hästen, höken, örnen, behemot (flodhästen), leviatan (krokodilen)

Inför all denna bevisning inser Job sin litenhet och svarar i kap.42:
2 Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig.
3 Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod.
4 Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig, och du må ge mig kunskap.
5 Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon.
6 Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska.

Hur ska jag kunna bevisa för en människa, som inte tror att Gud har skapat allt att Gud finns?
Jag kan vittna om vad Han gjort i mitt hjärta, det står i en sång som ni många av er känner till:

Det var ett underverk att skapa stjärnorna,
ett under att av intet forma världarna,
men när han frälste mig
tog min synd på sig,
det var ett under utav gränslöst slag.

För mig är detta att jag har Jesus i mitt hjärta det största vittnesbördet om Guds existens. Genom livet har jag träffat många som har tagit emot Jesus till frälsning. Genom den oerhörda förvandling jag sett i deras liv, kan jag inte annat än tro.

2 kommentarer

  1. En undrens Gud är Herren Gud…… Kören: Det var ett undervek att skapa stjärnorna, ett under att av intet forma världarna, men när han frälste mig tog min synd på sig, det var ett under utav gränslös nåd.
    Konstigt nog finns den varken på You Tube eller Skype. Den är skriven och insjungen på skiva av Artur Eriksson.
    Birgitta

  2. ”…det var ett under utav gränslös nåd.”
    Så ljuder sångstrofen i mitt minne.
    Men, hur börjar sången? Undrar Åke L

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *