Israel

Jag måste på en gång få säga till er läsare att jag är ingen expert på landet Israel utan det jag skriver nu är något som jag har kommit fram till under mina dryga 60 år som kristen. Jag kommer att under detta ämne, Israel, ta upp olika frågor omkring detta intressanta land och har du annan uppfattning så välsignar jag även dig.

Det är väl ingen som undgått konflikten som pågår i mellanöstern och särskilt då det gäller Israels huvudstad, Jerusalem.

När jag blev frälst 1950, som jag skrivit om tidigare, så var det dagsaktuellt med att Israel hade fått tillbaka sitt fosterland efter ca. 1880 år, Judarna kom tillbaka till sitt land efter att de hade varit förskingrade under så många år. Det skrevs spaltmetrar där man förklarade ur Biblisk synpunkt deras rätt till sitt land, predikanter predikade att Bibelns profetior gått i uppfyllelse och nu står Jesu andra tillkommelse för dörren och att vi måste se till att vi är redo att möta honom på skyn.

Allt detta skapade en väckelse atmosfär där många blev förnyade, många blev upprättade, många kom till tro däribland även jag. 

Det är nog en del som har varit kritisk till det som skedde då och börja argumentera enligt 2 Petr. 3:9, ”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Hur var det för Jona? När Jona predikade i Nineve trodde folket på att hans budskap var från Gud och började fasta och bedja, Jona 3:5, t.o.m. kungen blev engagerad i bönen för Nineve, och i vers 10 ser vi att Gud ändrade på straffdomen. Varför? Därför att folket vände om när dom förstod allvaret i Jonas predikan. 

Se Jona 4:1-2, där ser vi att detta förtröt Jona att Gud ändrade på straffdomen för Nineve. (De lärde säger att straffdomen kom ca 120 år senare då Nineves invånare hade fallit tillbaka i att synda.) 

Min vän jag tror på den uppenbarelse som broder Birger Claesson fick bära fram till Sveriges kristna i sin bok, ”Dom över Sverige.” (Kom ut omkring 1950.) Och när de kristna kom i nöd för sitt land och började bedja ännu mer så tror jag att Gud avvärjde straffdomen som skulle komma över vårt fosterland. 

Så tror jag att det också var då det gäller Israel. Om du läser igenom Jesaja bok så ser vi hur Gud straffade sitt folk därför att dom tillbad bl.a. avgudar och till och med offrade sina barn, fruktansvärt.

Min uppfattning då det gäller Judarna att den nöd som de har fått genomgå, under dessa år fram till Israels utropande som eget land 1948, har gjort att det varit miljontals judars nödrop till himmelens Gud, som ännu en gång har förbarmat sig sitt folk, Judarna. Det är många bibelställen som talar om Guds stora barmhärtighet mot oss om vi vänder om till honom och det gäller även för Judarna.

Vi får inte glömma bort att judarna är ett utvalt folk där en Messias skulle födas in i vår värld med uppgiften att han skulle vara världens Frälsare, han skulle bringa försoning för alla människoringen undantagen. Läs 

Joh. 3:16, 17. Så ser du varför Gud sände Jesus till vår värld.

Och detta vet vår fiende Satan om, han trodde nog att han vann seger när Jesus blev korsfäst, men det blev raka motsatsen, Jesus triumferade på Golgata över honom och nu smider han planer för att komma åt Guds församling därför att han förstår att hans tid är kort. 

Och vi som läser Guds Ord och hört våra frälsta Bibellärare, vet också att Israel kommer att ha en betydande roll i slutskedet innan Jesus kommer tillbaka. Enligt Sakarja 14:4. Skall Jesus stå på oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut, när han kommer tillbaka. Läs i verserna från 1 t.o.m slutet vers 21. Så får du en uppfattning om vad som är på gång i mellanöstern.

Jag kommer att skriva mer omkring detta senare.

Studera följande bibelställen tills vidare.

Jer. 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Jer. 31:35. Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn:

Jer. 31:36. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid.

Jer. 31:37. Så säger HERREN: Om himlen därovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då skall jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger HERREN.
Hes. 36: Här står som rubrik ”Israels återupprättelse.”

Se vers 24. Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.

Hes. 37: Här står som rubrik ”de förtorkade benen får liv.”

Se vers 21. Säg sedan till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land.


4 kommentarer

 1. Så roligt att höra ifrån dig Gösta. Hoppas att allt är bra med dig.
  Du vet väl om att Knut har fått flytta hem till Herren? Det hände för ett år sedan, den 19 augusti. Saknaden är stor , men han har det bra när han får vara med och sjunga i änglakören.
  Birgitta

 2. Eftersom jag är den som bäst kan besvara frågan om Gösta Karlsson lever får du svaret här. I skrivandets stund lever jag och fortsätter min tjänst i min Mästarens vingård. Med varm fridshälsning Gösta Karlson.

 3. Ja, han lever fortfarande. Vi har inte så mycket kontakt med honom idag, men han har en Facebook sida där han skriver ibland.

 4. Hej lever Israelkännaren Gösta Karlsson eller har han gått ur tiden?

  mvh

  Peter

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *