Fånga dagen

Sommar
Sommar

Dagens bibelord: ‘Herren låter mig vila på gröna ängar och leder mig till lugna vatten. ‘Psaltaren23:1https://my.bible.com/bible/916/PSA.23.2Just så här upplever jag mitt liv nu, Eftersom jag gått igenom mycket sjukdomar och varit nära döden uppskattar jag varje dag på ett annat sätt. När jag bröt armen i slutet på mars blev jag väldigt ledsen och tänkte……..- ännu en sommar förstörd.. Enligt läkarna skulle det ta 5 månader innan jag var återställd eftersom frakturen satt på ett så besvärligt ställe nära axelleden.Men allt har gått förvånansvärt bra och jag kan njuta av livet igen. Fattas bara litet träning. Gud är god.!!

Det finns ett uttryck som säger:
 -Man lever bara en gång, och man menar att det gäller att passa på och ha roligt.Men den personen, som jag hörde sa det här, gjorde om det och sa:
 -Man dör bara en gång men lever varje dag. Tänkvärt!

Dagens sång: Var dag är en sällsam gåva

O helga natt

Dagens sång Det är litet märkligt att den här sången är den mest älskade av alla. Naturligtvis är de en underbar tonsättning, men det viktigaste är texten. Den visar evangeliet i ett nötskal. Det enda hopp vi har i den här dystra världen Jesus som till sist ska göra slut på allt elände……och se din ovän blir dig kär.

Hoppets stråle
Hoppets stråle

 

 

 

 

 

 

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Adolphe Adam

Dagens sång: O helga natt

Andens frukt

Galaterbrevet 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Detta är inget vi kan åstadkomma själva utan föds fram i oss när vi försöker leva nära Herren. Ett annat ord är helgelse. Att umgås med Honom i bön, lovsång och bibelläsning är det bästa av allt.

 

Avund och bitterhet i motsats till ett klokt vänligt och gott bemötande.

Jakobs brev 3:13-18

Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. 14Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. 15 En sådan “vishet” kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk.16 För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska.17 Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. 18 Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.

Visst har vi alla upplevt att där det finns avund och rivalitet där blir det oordning och all slags ondska.

Dumma och meningslösa dispyter

Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Men avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja. (‭Andra Timoteusbrevet‬ ‭2‬:‭22-26‬ SFB14)

Andens frukter

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. (‭Galaterbrevet‬ ‭5‬:‭22-23‬ SFB14)

När vi lever ett liv i gemenskap med Jesus mognar Andens frukter mer och mer i våra liv. Förr kallade man det helgelse. Hur underbart vore det inte i världen om dessa egenskaper vore rådande.

Bön: herre hjälp oss att leva ett liv nära dig så att Andens frukter mognar i våra liv.

Sång: Ande Skön . vänlighet

 

 

Varför ska vi dela Guds ord?

Jes. 55: 10
Liksom regnet och snön
faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta,
11
så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det
vartill jag har sänt ut det.
12
Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna
skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd
skall klappa i händerna.

Guds ord och budskapet om Jesus Kristus predikas över hela världen.. i Sverige tycker vi att vi inte ser så mycket resultat just nu. Då talar det här ordet till oss om att ordet verkar i det fördolda. En dag får vi se resultatet när det har verkat som Gud vill.I andra länder har ordet framgång många människor kommer till tro.

i somras upplevde jag något av en kris. Jag har alltid varit aktiv i församlingen men har dragit mig tillbaka med ålderns rätt och för att hjälpa min man som sedan han fick en hjärtinfarkt påsken 07 blivit allt sämre och behövde mycket omvårdnad. i jan. 2014 blev han akut dålig och fick stanna för gott på det sjukhem där han haft växelvård. plötsligt kände jag mig så ensam. Vad ville Gud att jag skulle göra med den tid som jag hade fått över. Jag vet att det finns hur mycket som helst att göra. Många ensamma som sitter och väntar på besök i sina hem. Känner inte riktigt att det är en uppgift som passar mig riktigt.
Jag har alltid varit intresserad av att studera Guds ord, läsa kristen litteratur och gå på möten och lyssna till predikningar.Då upplevde jag hur Gud talade till mig om att dela med mig av Guds ord på det här sättet som jag gör här. Jag har känt just det som står i den här versen:
– Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram.
Det är inte många som är inne och läser min blogg, i genomsnitt 4 per dag, men då får ordet välsigna de fyra och jag känner mig också välsignad av att få  göra detta.Sidan är också öppen för kommentarer om det är något du undrar över. Hör gärna av dig, det kan bli till välsignelse för andra.

Bön: Herre jag ber om välsignelse över dem som läser ditt ord här och mina enkla tankar. Tack för att ditt ord ska bära frukt.

Dagens sång: Kärleksfullt Han vakar över dig Lasse och Lisen

Frid

Jes. 60 Jag skall låta guld komma
i stället för koppar, silver i stället för järn, koppar i stället för trä och järn i stället för sten. Jag skall sätta friden
till din överhet, rättfärdigheten till din härskare.
18 

Hur längtar vi inte efter dagen när friden  ska vara vår överhet och rättfärdighet kommer att härska över jorden. Jag tolkar att allt kommer att bli mycket bättre när Jesus kommer tillbaka.

Bön: Herre vi längtar efter frid och rättfärdighet på jorden. Kom snart Herre Jesus!

Dagens sång: Underbar frid

Helgelse

Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. (‭Hebreerbrevet‬ ‭12‬:‭14‬ SFB)

Enligt Wikipedia: Helgelse (grekiska hagiasmos, latin sanctificatio), är enligt kristen tro den process varigenom den kristne förvandlas till allt större helighet och likhet med Kristus.

Två saker att sträva efter. Svåra  att  åstadkomma i egen kraft, men vi får be om den Helige Andes hjälp.

 

Frid

I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, du låter mig bo i trygghet. (‭Psaltaren‬ ‭4‬:‭9‬ SFB)

Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. (‭Jesaja‬ ‭26‬:‭3-4‬ SFB)

Tänk att vi kan få känna så här i dessa orostider. Det kan storma runt omkring  oss men ändå får vi känna en frid i grunden. Jag undrar hur de kristna i Irak känner det nu, men vi får be för dem och be att det ska bli slut på all förföljelse och oro.

Känner du dig orolig? Lyssna här till Viktor Klimenko!