Ett Gott Nytt År

Dagens bibelord: ’Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. ’ Hebreerbrevet 13:8

Det är många tankar som kommer så här i början på ett år. Det är en tid av tillbakablick och även en tanke på framtiden och hur den ska bli.
Vid min ålder vet jag att framtiden på jorden, för mig, blir kortare än den tid som har varit. Det känns litet märkligt ibland när jag tänker på det.
Det finns en fara med att bli äldre, att man fastnar i det förgångna, och ältar det hela tiden. För några år den lyssnade jag på Lasse Åbergs vinterprat. Han läste då en bön som talade mycket till mig. Jag har haft den med tidigare här på min sida men den tål att upprepas.

”Herre, du vet bättre än jag själv att jag håller på att åldras, och att jag en dag ska vara gammal. Avhåll mig från den fatala tron att jag måste yttra mig i alla ämnen och vid alla tillfällen. Befria mig från begäret att jag ska ordna upp alla människors angelägenheter. Gör mig tankfull men inte dyster, hjälpsam men inte beskäftig. Hjälp mig att inte repetera ändlösa detaljer, ge mig vingar som för mig till saken. Försegla mina läppar angående mina krämpor och besvär, de tilltar och det känns allt mer frestande att älta bekymren. Jag vågar inte be om ett förbättrat minne, men jag ber om växande ödmjukhet och mindre tvärsäkerhet när mitt minne inte stämmer med andras. Lär mig den strålande läxan att jag tar fel ibland. Låt mig få bli någorlunda angenäm, jag vill inte vara ett helgon – somliga helgon är svåra att leva med. Men en sur åldring är något av kronan på djävulens verk. Ge mig förmågan att se det goda i oförutsedda sammanhang och att se talanger hos människor när man inte väntar sådant. Och kära Herre, gör mig vänlig så att jag säger dem det jag ser. Amen.”

Och så min egen lilla bön. ”Gud jag ber om din barmhärtighet över mitt tidigare liv, jag tackar dig för att du är med mig idag, jag gläds åt hoppet att få vara med dig i framtiden. Amen.

Dagens sång:

Du ska inte längre se dig tillbaka

av Birgitta

Björn, Sunne