Frestelse, prövning

Morgonen randas
Morgonen randas

Dagens bibelord: ’och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’ ’ Matteus 6:13
Är det Gud som frestar oss?

Det finns en annan bibelöversättning , som jag tycker är så bra, för den förklarar de olika verserna hela tiden. Det är Svenska Kärnbibeln. Där står det: ’Led oss inte in i (en plats eller tid av) prövning (där ondska frestar oss att synda) , utan rädda oss från den onde (dra oss nära dig) [Matt 26:41; Jak 1:13-14] . [Grekiska ”peirasmos” har en bred betydelse av både prövning och frestelse. Den nyansskillnad som finns mellan de svenska orden finns inte i grekiskan.] Matt.6:13.

Här kommer en bra förklaring också: ’Lycklig är den som håller ut då han prövas! Om han består provet ska han få livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Men om någon frestas , ska han inte säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan ju inte frestas av det onda, och han skulle själv aldrig fresta någon. När någon frestas, är det hans eget begär som lockar och drar honom. När begäret blir befruktat, föder det synd. Synden blir sedan fullvuxen och föder död. Låt er inte luras, syskon! Allt gott vi får och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens Fader. Hos honom finns ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. Han födde oss efter sin vilja till ett nytt liv genom sanningens ord, så att vi blev en första skörd bland dem som han har skapat. ’ Jakob 1:12-18 .
Allt gott kommer från Gud. Han som är himlaljusens Fader, Han hjälper oss när vi prövas och vill oss bara väl. Han som har skapat allt.

Dagens sång: Ovan där

av Birgitta

Björn, Sunne