Eskatologi

Har ni också hört detta: ”Det finns ingen framtid för mänskligheten”. På ett sätt är det sant, enligt Guds ord så går allting mot sin upplösning, bl.a. i Lukas evangelium kap. 21 står det om hur den sista tiden kommer att bli. Är det inte en del av detta som vi ser i vårt samhälle idag?
Vi kan läsa i tidningarna hur upplösningen har börjat iskolorna, nu ropas det på sekuritasvakter, nu vill dom kontrollera skolbarnens väskor osv. Varför har det blivit så? Min syn på detta är när dåtidens regering tog bort själva grunden för att få en vettig syn på samhället i våra skolor, kristendomsundervisningen, så har våra skolbarn inte fått riktig moralisk grund att stå på.

Allt våld som severas av våra s.k. kulturradikaler via massmedia hjälper till att påverka våra ungdomar så att dom får en snedvriden uppfattning hur vi skall umgås med varandra i vårt svenska samhälle.

Dessa som medvetet bryter ner moralen hos det uppväxande släktet får gå fria utan straff, vi bor ju och arbetar i ett fritt land, kulturen får vi inte röra, författarna och filmskaparna med profitsyften måste få ha den friheten att skapa efter deras upplevelser, hur tokigt den än är.

Nu måste vi som en enad armé resa oss upp och ta den moraliska striden med alla s.k. skapare av kultur och gå emot dessa nedbrytande krafter som har fördärvat många fina ungdomar i över vår värld.

Här måste vi Kristna förstå vår uppgift i samhället och ta den på allvar och tillsammans med våra syskon över alla religiösa gränser gå in i bön för vårt älskade fosterland. Här ser vi det som Paulus skriver i Efes. 6 om den som vi strider mot, vilken andemakt det är och som många författare har allierat sig med.

Jag tror att vi måste i alla församlingar ta avstånd från den religiösa kristenheten och gå vår egen väg tillsammans med Herren. Vi kan läsa i Jesaja och Jeremia hur präster och profeter förde folket vilse och som jag upplever det har börjat även hos kristenheten idag.

Ni s.k. kristna som håller på med ert mullvardsarbete mot kristna skolor och för ut er liberalteologi inser ni inte att vi lever i tidens aftonskymning där det gäller för oss kristna att stå för Bibelns budskap i olika frågor som berör alla människor. För än i dag så har vi en Gud som kan göra under, befria och resa upp människan som kommer till till honom för att få hjälp.

Ser ni inte hur lagar håller på att stiftas som kommer att förbjuda oss att förkunna det som Guds Ord lär oss på alla områden här i livet, var finns ni kristna? Varför är det så få av de bröder och systrar som är i ledande ställning inom kristenheten som vågar stå fram till försvar av de kristna värderingarna?

2 kommentarer

  1. Sant. Vi får hålla oss till Guds ord och och leva i en så nära gemenskap med Herren att vi inte förs vilse.
    Birgitta

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *