Guds ord

Läs bibeln ”som vanligt” eller via internet
Dagens bibelord:
Tron kommer alltså av att man hör budskapet, och budskapet hörs genom Kristus ord.
Romarbrevet 10:17

Häromveckan hörde jag en så bra predikan av en indienmissionär. Hon förklarade så levande och bra hur viktig bibeln är och hur viktigt det är att vi läser den. I hela bibeln finns det uppmaningar att göra just det. Hon tog som exempel den 119:e psalmen i Psaltaren. Den har 176 verser, och i varje vers står det om att läsa Gud ord, lyda Hans lag eller lita på Hans bud.
Tron kommer av att höra budskapet som du finner i Guds ord.

Tycker du att du har liten tro? Vill du att den ska växa? Det gör den genom att du lyssnar på Guds ord, läser det, mediterar på det. Inte bara genom att höra med öronen, utan låta det sjunka in i ditt medvetande . Genom detta blir Guds ord levande och du får uppleva mer av under och kraft i ditt liv.

’Han gläder sig i stället över Herrens lag och reciterar den dag och natt. Han är som ett träd som växer vid flodstranden, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv aldrig vissnar. Han lyckas med allt han gör. ’ Psaltaren 1:2-3

Dagens sång:

Ditt ord bestårHelvete eller himmel

Längtan till himlen
Dagens bibelord:

’Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada och jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. Genom dessa förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar, det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås, det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig, härlig glädje, eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv. ’ 1 Petrusbrevet 1:3-9

Idag hörde jag en man berätta om hur han kom till tro. Han var ateist och led av en väldig dödsångest. Så fick han höra om det kristna budskapet, att när vi lämnar oss åt Jesus får vi del av hans förlåtelse och får evigt liv. och att när vi dör så väntar oss en annan tillvaro, den himmelska.
Detta gjorde att han tog emot Jesus i sitt hjärta och all dödsångest försvann.

Jag tror att vi kristna har varit alltför dåliga på att berätta om det härliga liv som väntar på den andra sidan. Vi har varit mer benägna att skrämma människor för helvetet. Tyvärr har det skapat en ångest hos många, men jag tror att helvetet innebär att man inte kommer att få leva i Herrens närvaro, att man bara kommer att upphöra att finnas till. Nej, det finns en tillvaro som är underbarare än vi kan föreställa oss och det är dit vi ska.

Dagens sång:
Jag har hört om en stad

Gemenskap, ensamhet

Adam och djuren
Dagens bibelord:

’Herren Gud hade format markens djur och alla slags fåglar av jord och förde dem nu till mannen för att se vad han skulle kalla de levande varelserna och det han kallade dem fick de heta. Så gav han alltså namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. ’ 1 Moseboken 2:19-20

Häromdagen började jag en ny bibelplan där jag ska läsa bibeln i kronologisk ordning. När man läser bibeln på vanligt sätt från början till slut vet man inte riktigt var man befinner sig tidsmässigt, därför tänkte jag att det kunde vara bra att läsa enligt den här bibelplanen.
Då började jag alltså med skapelseberättelsen och kom till de här verserna och de blev så levande för mig. Jag såg för min inre syn hur Gud satt där och förde fram det ena djuret efter det andra och Adam namngav dem. Annars kunde man ju tänka sig att Gud skulle tycka att eftersom Han skapat dem så var det också Han som skulle namnge dem, men sån är inte Gud. Han vill samarbeta med oss och det är en så härlig bild på samarbete mellan Gud och människa. Det är även ett uttryck för gemenskap.
Det var nog arbetsamt detta för i slutet av vers 20 står det:  Men fortfarande fanns det ingen lämplig hjälp för Adam.

Innan det här avsnittet med djuren står det:

’Sedan sa Herren Gud: ”Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag vill göra en medhjälpare åt honom, en sådan som passar honom.” ’ 1 Moseboken 2:18

Alltså har Gud skapat oss för gemenskap med andra. Han vill inte att vi ska vara ensamma. Vi ska ha gemenskap både med Gud och med människor.

Det är därför som det har varit så svårt under den här pandemin. Karantän och bristande kontakt med andra människor. Jag tror att det måste vara särskilt svårt för den som inte känner Gud och har gemenskap med Jesus.

Dagens sång:

Jag är ej ensam

Det måste finnas något mer

Dagens bibelord:

’Detta nya liv kommer från Gud, som försonade oss med sig själv och gjorde oss till sina vänner genom det som Kristus gjorde. Och han gav mig uppdraget att berätta om denna försoning. Ja, genom det som Kristus gjorde, förlät Gud människorna deras synder och försonade hela mänskligheten med sig själv. Och detta budskap om försoning har han gett mig i uppdrag att sprida till andra. Jag är alltså en representant för Kristus, och Gud vädjar till människorna genom mig. Som Kristus språkrör ber jag dem: ”Acceptera Guds erbjudande och bli hans vänner.” Gud la ju skulden för människornas synder på Kristus, han som aldrig har gjort något ont. Och genom att Kristus dog för att ta vårt straff, kan vi bli skuldfria inför Gud. ’ 2 Korinthierbrevet 5:18-21

Har du upplevt det här som står i rubriken? Du har undrat: ”Vad är livets mening”
Var glad! Det är från Gud. Det är Han som söker dig. Han har skapat oss för ett liv i gemenskap med honom, för att vi ska få del av hans oerhörda kärlek. När vi då försöker få bort känslan av tomhet och otillfredsställelse på annat sätt än att söka Honom, upplever vi att något saknas. Vänd dig till Honom i bön och lämna ditt liv till Honom. I gemenskap med honom blir livet meningsfullt.

Dagens sång:

Du vet väl om att du är värdefull?

Frestelse, prövning

Morgonen randas
Morgonen randas

Dagens bibelord: ’och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’ ’ Matteus 6:13
Är det Gud som frestar oss?

Det finns en annan bibelöversättning , som jag tycker är så bra, för den förklarar de olika verserna hela tiden. Det är Svenska Kärnbibeln. Där står det: ’Led oss inte in i (en plats eller tid av) prövning (där ondska frestar oss att synda) , utan rädda oss från den onde (dra oss nära dig) [Matt 26:41; Jak 1:13-14] . [Grekiska ”peirasmos” har en bred betydelse av både prövning och frestelse. Den nyansskillnad som finns mellan de svenska orden finns inte i grekiskan.] Matt.6:13.

Här kommer en bra förklaring också: ’Lycklig är den som håller ut då han prövas! Om han består provet ska han få livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Men om någon frestas , ska han inte säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan ju inte frestas av det onda, och han skulle själv aldrig fresta någon. När någon frestas, är det hans eget begär som lockar och drar honom. När begäret blir befruktat, föder det synd. Synden blir sedan fullvuxen och föder död. Låt er inte luras, syskon! Allt gott vi får och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens Fader. Hos honom finns ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. Han födde oss efter sin vilja till ett nytt liv genom sanningens ord, så att vi blev en första skörd bland dem som han har skapat. ’ Jakob 1:12-18 .
Allt gott kommer från Gud. Han som är himlaljusens Fader, Han hjälper oss när vi prövas och vill oss bara väl. Han som har skapat allt.

Dagens sång: Ovan där