Bara vara

Vila i Gud

Dagens bibelord:
‘ Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. ‘ Hebreerbrevet 4:10 
Vad menas med detta? Ska vi lägga oss på sofflocket och bara lata oss? 
För en tid sedan kände jag mig så orolig. Jag har alltid varit i verksamhet , alltid haft något att göra, ibland levt under stress. Nu plötsligt tyckte jag,…men jag har ju inga uppgifter längre. Pensionerad, karantän, gammal ja allt kändes väldigt stilla. Min vana trogen tog jag ett samtal med vår Herre.
  –  Ska det vara så här? Har du ingen uppgift åt mig? Då kom det till mig
  – Du får bara vara.
Bara vara. Vad innebär det. Det betyder precis det som står i bibelversen att komma in i Guds vila. Hur gör jag det?
Vi kristna har en tendens att fylla våra liv med verksamhet, men har vi frågat Gud om det är Hans vilja? När vi lämnat våra liv i Hans händer då menas det att Han ska ta hand om allt och leda oss. Även bibelläsning och bön kan bli en prestation. Det som behövs hos mig och hos kristenheten idag är att vi ser till att vi får stunder inför Gud där vi stillar ner oss och bara låter honom tala, och då ska du se att han gör det. Du får bara vara inför honom och Han fyller ditt hjärta med frid och Han leder dig sedan på ett otroligt sätt. Jag får bara vara när jag är ute och går med min hund och någon vill prata, jag får bara vara när jag pratar med min granne, jag får bara vara när någon ringer och är ledsen. Det är inte jag som ska göra något. Jag har ju lämnat mitt liv åt Jesus, då är det Han som gör det.
Dagens sång: Kom in i Guds solsken

 

Skapelsen

Skapelsen
Guds Skapelse

Dagens bibelord: ‘I början skapade Gud himlarna och jorden. Jorden var öde och tom, mörker låg över djupet, och Guds Ande svävade över vattnen. Gud sa: ”Ljus, bli till!” Då blev det ljust. Gud såg att ljuset var gott och skilde det från mörkret. Han kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen . Gud sa: ”Vattnet ska dela sig för att forma himlavalvet där uppe och haven där nere.” Gud skapade på så sätt himlavalvet, och skilde vattnet ovanför från vattnet nedanför. Det blev så. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Sedan sa Gud: ”Vattnet under himlen ska samlas till en enda plats, så att torrt land kommer fram.” Det blev så, och Gud kallade det torra jord, och vattnet kallade han hav. Gud såg att det var gott. Gud sa: ”Jorden ska producera grönska: det ska växa fram alla slags fröbärande växter och fruktträd med kärnor i frukten.” Det blev så. Jorden grönskade: det växte fram fröbärande växter och träd, allt efter sina respektive sorter . Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa: ”Det ska bli ljus på himlen som ska skilja dagen från natten. De ska bestämma tiderna på jorden och utmärka dagarna och åren. De ska vara ljus på himlen som lyser över jorden.” Det blev så. Gud skapade två stora ljus , det större ljuset för att härska över dagen och det mindre ljuset för att härska över natten. Han skapade också stjärnorna. Gud placerade dem alla på himlen för att lysa upp jorden, härska över dagen och natten och skilja ljuset från mörkret. Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa: ”Vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar flyga under himlavalvet över marken.” Gud skapade de stora havsdjuren efter sina sorter, likaså alla levande varelser som vattnen vimlar av och fåglar av alla slag. Gud såg att det var gott. Han välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och föröka er och fyll haven! Fåglarna ska också föröka sig och uppfylla jorden.” Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sa: ”Jorden ska bära fram djur av alla slag, boskap, kräldjur och vilda djur.” Det blev så. Gud skapade alla slags vilda djur och boskap och kräldjur, och Gud såg att det var gott.

Sedan sa Gud: ”Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss själva.
De ska härska över fiskarna i havet och fåglarna i luften och boskapen,
över hela jorden, och alla kräldjuren på jorden.”
Och Gud skapade människan till sin egen avbild,
lik sig själv skapade Gud människan, till man och kvinna skapade han dem

Gud välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er! Härska över fiskarna, fåglarna och alla djur som rör sig på jorden!” Gud sa: ”Jag ger er de fröbärande växterna på hela jorden och alla fruktträden med frö i sin frukt. De ska vara er mat. Åt markens djur, himlens fåglar, alla kräldjur på marken, och åt allt som lever ger jag alla gröna växter som föda.” Det blev så. Sedan såg Gud att allt som han hade skapat var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.’
1 Moseboken 1:1-31

I den underbara årstid som vi lever i just nu är det lätt att förundras över skapelsen. Allt grönskar och lever. Små frön som jag kanske sått för ett par veckor sedan gror och blir stora växter. Allt andas liv. Då ser jag en Skapare bakom allt. 
Det skadar inte att ge sig tid att läsa skapelseberättelsen någon gång ibland. Många vill då genast börja diskutera hur den kan stämma med vetenskapen, men jag brukar tänka att det står någon annanstans i bibeln att för Gud är en dag som tusen år . 
‘Men glöm inte detta, mina kära, att för Herren är en dag som tusen år, och tusen år som en dag. ‘2 Petrusbrevet 3:8.
När det gäller tidsaspekten går det faktiskt att räkna ut när människan blev skapad eftersom människors livslängd är väldigt noga angiven i Gamla Testamentet . 

Tid från Adams fall till nu. Hämtat från föredrag av Dan Johansson. 

Min tro på att det är en Skapare bakom allt är stark. och jag vill bara böja mig för honom i hängiven beundran.
Dagens sång: Till Dig

 

 

 

Kärlek

 

Dagens bibelord:
Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal.
Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting.
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting.
Kärleken är tålig och mild
Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.
Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda.
Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.
Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.
Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna.
När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn.
Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga.
Nu ser vi en gåtfull spegelbild , men då ska vi se ansikte mot ansikte.
Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.
Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.’
Första Korintierbrevet 13:1-13

Det finns fyra olika namn på kärlek i den grekiska översättningen av vår bibel.

  • Agape: Guds eviga, osjälviska och självutgivande kärlek
  • Fileo: Den kärlek man känner till sina släktingar och vänner
  • Storge: Den kärlek man naturligt känner till sin nära familj
  • Eros: Den själviska, känslosamma och sexuella kärleken 

     Det här är ett mycket vackert kapitel i bibeln som gärna citeras i olika sammanhang även icke kyrkliga. Det handlar om agape, Guds kärlek, som vi kan ta del av när vi tar emot honom i våra hjärtan. Den kärleken fick sitt främsta uttryck när Jesus dog för oss på korset..
    Dagens sång: Kärlek vid som oceaner.

Herren är min herde

Herren är min herde


Dagens bibelord: 
‘En psalm av David.
HERREN är min herde, mig skall intet fattas,
han låter mig vila på gröna ängar;
han för mig till vatten där jag finner ro,
han vederkvicker min själ;
han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont,
ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn;
du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen.’
Psaltaren 23:1-6

I början av veckan tänkte jag att jag ska ta några bibelord som många känner till. Jag funderade då på att skriva ner herdepsalmen. Döm om min förvåning när det visade sig att just den psalmen är en av de föreslagna texterna för den här helgen. Jag har fått höra den vid helgmålsringningen på P1 i går kväll, läst en betraktelse i en kristen tidning och min församling hade med den i sin gudstjänst på webben idag. 
Hela psalmen andas förtröstan på Herren. I dessa coronadagar är det framför allt den 4:e versen jag tänker på:
  – Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont,
ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.
Det står inte att vi ska slippa dödsskuggans dal, utan det står att Han är med oss. Det hör till det mänskliga livet attgå igenom sådana perioder men tänk så skönt att ha något större än oss själva att lita till.
Dagens sång: Var inte rädd

 

Påskens budskap 9: Annandagen

Jesus kallar Petrus

Dagens bibelord: ‘Senare visade sig Jesus för sina lärjungar igen vid Tiberiassjön och så här gick det till: Simon Petrus, Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var där tillsammans. Då sa Simon Petrus till de andra: ”Jag ger mig ut och fiskar” och de andra svarade: ”Vi följer också med!” Så steg de i båten och for ut på sjön men de fick ingenting på hela natten. När det sedan blev morgon, stod Jesus på stranden men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: ”Mina barn, har ni inte fått någon fisk?” ”Nej”, svarade de. Då sa han: ”Kasta ut nätet på höger sida om båten, så får ni.” De gjorde så och nu fick de så mycket fisk att de inte orkade dra in nätet. Den lärjunge som Jesus älskade, sa då till Petrus: ”Det är Herren!” När Simon Petrus hörde att det var Herren, knöt han om sig sitt ytterplagg för han hade nästan inget på sig och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter med båten och släpade nätet med fiskarna. De hade bara ungefär hundra meter kvar till stranden. När de kom i land, såg de en glödhög och fisk som låg där och bröd. Jesus sa nu till dem: ”Hämta några av fiskarna som ni just fick!” Då steg Simon Petrus upp och drog det fulla nätet iland. Det fanns 153 stora fiskar där men trots att det var så fullt, gick det inte sönder. Jesus sa sedan till dem: ”Kom hit och ät!” Ingen av dem vågade fråga vem han var men alla förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram och gav dem av brödet och fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. När de hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son älskar du mig mer än de andra gör?” ”Ja, Herre”, svarade Petrus, ”du vet att jag har dig kär.” ”Ge då mat till mina lamm”, sa Jesus till honom. Jesus frågade sedan en andra gång: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?” ”Ja Herre”, sa Petrus, ”du vet att jag har dig kär.” ”Var då en herde för mina får”, sa Jesus. För tredje gången frågade nu Jesus honom: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?” Petrus blev mycket ledsen över att Jesus än en gång frågade om han hade honom kär och han svarade: ”Herre, du vet allt! Du vet att jag har dig kär!” Då sa Jesus till honom: ”Ge då mat till mina får! Ja, sannerligen säger jag dig: När du var ung kunde du göra dig i ordning och gå vart du ville. Men när du blir gammal, ska du sträcka ut händerna och andra ska göra dig i ordning och föra dig dit du inte vill. ” Detta sa Jesus för att visa med vilket slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa Jesus till honom: ”Följ mig!” Petrus vände sig nu om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade kom efter honom, han som under måltiden hade lutat sig mot Jesus och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus fick se honom, frågade han Jesus: ”Vad kommer att hända med honom?” Men Jesus svarade: ”Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer så rör det väl inte dig? Du ska bara följa mig!” På grund av detta spreds ryktet bland de troende att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus sa aldrig till Petrus att den lärjungen inte skulle dö. Han sa bara: ”Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer så rör det väl inte dig?” Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det. Vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat och om man skulle skriva ner alla dessa händelser, tror jag inte att hela världen skulle rymma alla de böcker man då måste skriva.’
 Johannes 21:1-25

Lärjungarna kände sig säkert ledsna och uppgivna nu när Jesus hade lämnat dem: “Vad ska vi göra nu? Vi går och fiskar.” När de kommer i land sitter Han där och har förberett mat åt dem. Tänt en eld, stekt fisk , ordnat så att de får bidra med ännu mer fisk. Det är en så fin bild på mänsklig omtanke. Han var inte för fin för att ordna med mat och värme. Tjänarinställningen igen.

Petrus, som antagligen hade dåligt samvete för att han förnekat Jesus tre gånger fick nu tre tillfällen att tala om hur mycket han älskade Jesus. Dessutom fick han kallelsen att bli ledare för lärjungarna och andra som skulle komma att följa Jesus. Herden var den ledartyp som Jesus förespråkade för Petrus, och Jesus var den som han skulle följa.

Nu vill jag sluta den här serien med en bönesång för situationen i världen och för människor som lider idag.

Dagens sång: Låt ditt rike komma