Gemenskap, ensamhet

Adam och djuren
Dagens bibelord:

‘Herren Gud hade format markens djur och alla slags fåglar av jord och förde dem nu till mannen för att se vad han skulle kalla de levande varelserna och det han kallade dem fick de heta. Så gav han alltså namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. ‘ 1 Moseboken 2:19-20

Häromdagen började jag en ny bibelplan där jag ska läsa bibeln i kronologisk ordning. När man läser bibeln på vanligt sätt från början till slut vet man inte riktigt var man befinner sig tidsmässigt, därför tänkte jag att det kunde vara bra att läsa enligt den här bibelplanen.
Då började jag alltså med skapelseberättelsen och kom till de här verserna och de blev så levande för mig. Jag såg för min inre syn hur Gud satt där och förde fram det ena djuret efter det andra och Adam namngav dem. Annars kunde man ju tänka sig att Gud skulle tycka att eftersom Han skapat dem så var det också Han som skulle namnge dem, men sån är inte Gud. Han vill samarbeta med oss och det är en så härlig bild på samarbete mellan Gud och människa. Det är även ett uttryck för gemenskap.
Det var nog arbetsamt detta för i slutet av vers 20 står det:  Men fortfarande fanns det ingen lämplig hjälp för Adam.

Innan det här avsnittet med djuren står det:

‘Sedan sa Herren Gud: ”Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag vill göra en medhjälpare åt honom, en sådan som passar honom.” ‘ 1 Moseboken 2:18

Alltså har Gud skapat oss för gemenskap med andra. Han vill inte att vi ska vara ensamma. Vi ska ha gemenskap både med Gud och med människor.

Det är därför som det har varit så svårt under den här pandemin. Karantän och bristande kontakt med andra människor. Jag tror att det måste vara särskilt svårt för den som inte känner Gud och har gemenskap med Jesus.

Dagens sång:

Jag är ej ensam

Det måste finnas något mer

Dagens bibelord:

‘Detta nya liv kommer från Gud, som försonade oss med sig själv och gjorde oss till sina vänner genom det som Kristus gjorde. Och han gav mig uppdraget att berätta om denna försoning. Ja, genom det som Kristus gjorde, förlät Gud människorna deras synder och försonade hela mänskligheten med sig själv. Och detta budskap om försoning har han gett mig i uppdrag att sprida till andra. Jag är alltså en representant för Kristus, och Gud vädjar till människorna genom mig. Som Kristus språkrör ber jag dem: “Acceptera Guds erbjudande och bli hans vänner.” Gud la ju skulden för människornas synder på Kristus, han som aldrig har gjort något ont. Och genom att Kristus dog för att ta vårt straff, kan vi bli skuldfria inför Gud. ‘ 2 Korinthierbrevet 5:18-21

Har du upplevt det här som står i rubriken? Du har undrat: “Vad är livets mening”
Var glad! Det är från Gud. Det är Han som söker dig. Han har skapat oss för ett liv i gemenskap med honom, för att vi ska få del av hans oerhörda kärlek. När vi då försöker få bort känslan av tomhet och otillfredsställelse på annat sätt än att söka Honom, upplever vi att något saknas. Vänd dig till Honom i bön och lämna ditt liv till Honom. I gemenskap med honom blir livet meningsfullt.

Dagens sång:

Du vet väl om att du är värdefull?

Frestelse, prövning

Morgonen randas
Morgonen randas

Dagens bibelord: ‘och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’ ‘ Matteus 6:13
Är det Gud som frestar oss?

Det finns en annan bibelöversättning , som jag tycker är så bra, för den förklarar de olika verserna hela tiden. Det är Svenska Kärnbibeln. Där står det: ‘Led oss inte in i (en plats eller tid av) prövning (där ondska frestar oss att synda) , utan rädda oss från den onde (dra oss nära dig) [Matt 26:41; Jak 1:13-14] . [Grekiska ”peirasmos” har en bred betydelse av både prövning och frestelse. Den nyansskillnad som finns mellan de svenska orden finns inte i grekiskan.] Matt.6:13.

Här kommer en bra förklaring också: ‘Lycklig är den som håller ut då han prövas! Om han består provet ska han få livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Men om någon frestas , ska han inte säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan ju inte frestas av det onda, och han skulle själv aldrig fresta någon. När någon frestas, är det hans eget begär som lockar och drar honom. När begäret blir befruktat, föder det synd. Synden blir sedan fullvuxen och föder död. Låt er inte luras, syskon! Allt gott vi får och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens Fader. Hos honom finns ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. Han födde oss efter sin vilja till ett nytt liv genom sanningens ord, så att vi blev en första skörd bland dem som han har skapat. ‘ Jakob 1:12-18 .
Allt gott kommer från Gud. Han som är himlaljusens Fader, Han hjälper oss när vi prövas och vill oss bara väl. Han som har skapat allt.

Dagens sång: Ovan där

Förlåt oss våra skulder

Dagens bibelord:

‘och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; ‘ Matteus 6:12

Det här är nog bland det viktigaste i all själavård. Att vi ber Gud om förlåtelse och att vi förlåter dem som står i skuld till oss.

Många människor bär på skuld och skam. Det hjälper inte att släta över och och gå vidare. När vi kommer inför Gud och ber om förlåtelse så förlåter Han, och det som har tyngt oss faller av. Vissa har svårt att förstå att det kan vara så lätt, men det kan ske genom att Jesus har tagit alla våra synder på sig. ‘Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. När vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod, kan vi vara helt säkra på att han också ska rädda oss från vreden. Om vi då var Guds fiender men blev försonade med honom genom hans Sons död, så kan vi därför, när vi nu är försonade, också vara säkra på att vi blir räddade genom hans liv. ‘ Romarbrevet 5:8-10

När jag var en liten flicka hade vi en bok hemma som hette “Kristens resa” av John Bunyan. Det som gjorde mest intryck på mig då, var att när Kristen kom till Jesu kors så föll den tunga börda, som han släpat på, av och ner i en öppen grav där den försvinner och inte syns mer. Den boken har jag fortfarande kvar. Jag måste nog läsa om den igen. Så är det, när vi ber Gud om förlåtelse så är det som en börda som faller av, och vi blir fria.

Så som Gud förlåter oss så får också vi förlåta dem som gjort oss illa. Det kan kännas svårt men ger en verklig frihet.

Jag talar av egen erfarenhet. När jag var ung var det en person som sårade mig mycket djupt. Jag slet med detta i flera år och kände mig så bitter. Jag försökte också tala med vederbörande, som inte ville ångra sig. Till slut sa jag till Gud: “Jag förlåter personen i Jesu Kristi namn” och tänk att det hjälpte och jag blev fri. Det kan tyckas konstigt att bara säga en sådan sak kan hjälpa, men Gud såg mitt uppriktiga hjärta och hjälpte mig att förlåta “på riktigt”.

Jesus berättar i Matteus 18 om en tjänare som är skyldig sin herre en massa pengar. Chefen är god och efterskänker alltsammans. Sedan kommer en arbetskamrat till tjänaren och ber honom att efterskänka honom de skulder han har till honom. Tjänaren är hård och vägrar. Det här kommer fram tll chefen . Han blir naturligtvis arg, och kastar tjänaren i fängelse.

Om det här säger Jesus: ‘På samma sätt ska min Fader i himlen göra med er, om ni inte av hela hjärtat förlåter era medmänniskor.”’ Matteus 18:35

Jag måste sluta med ännu ett härligt bibelord: ”Jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder och överträdelser.” Så när synderna nu har blivit förlåtna, behövs det ju inga fler offer. ”Detta är det förbund jag ska ingå med dem efter de där dagarna, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinne.” ‘ Hebreerbrevet 10:16-18

Förlåten och fri

Dagens sång: Så helt förlåter Gud

Vårt dagliga bröd ge oss idag

Dagens bibelord:

‘Vårt dagliga bröd giv oss i dag; ‘ Matteus 6:11

Nu går mina tankar ut över jorden igen. Det är fler som dör av svält än av coronan idag. Eller ska man säga: Fler dör av svält på grund av coronan idag. Vi behöver verkligen be den här bönen med tanke på världssituationen. I Sverige har vi det så bra så vi behöver inte svälta, men det finns fler än vi tror, som har det knapert och måste vända på slantarna här också. Gud kan göra brödunder idag också.

Det finns ett annat bröd också som vi behöver be om. Det bröd som Jesus pratar om med kvinnan vid Sykars brunn. ‘Då sa Jesus: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att slutföra det uppdrag han har gett mig. ‘ Johannes 4:34 Det är vårt uppdrag också och en mat som vi behöver be om.

Dagens sång:

När vi delar det bröd