Jesu återkomst

1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, 2 att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (‭Andra Tessalonikerbrevet‬ ‭2‬:‭1-4‬ SFB14)

En god hustru

En god hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd. På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting. I alla sina livsdagar gör hon honom gott, aldrig ont. Omsorg har hon om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust. Hon är som en köpmans skepp, fjärran ifrån hämtar hon sin mat. Medan det ännu är natt stiger hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del. Hon har planer på en åker och skaffar sig den, av sina händers förvärv planterar hon en vingård. Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar. Hon märker att hennes arbete går bra, hennes lampa släcks inte om natten. Hon sträcker händerna mot spinnrocken, och fingrarna fattar om sländan. För den betryckte öppnar hon sin hand, hon räcker ut sina armar mot den fattige. Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer, ty alla i huset är klädda i scharlakansfärgad ull. Täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur. Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. Linneskjortor gör hon och säljer, köpmännen förser hon med bälten. Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja. Hennes barn står upp och välsignar henne och hennes man berömmer henne: “Många duktiga kvinnor har funnits, men du, du överträffar dem alla.” Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt, men prisas skall den hustru som fruktar HERREN. Låt henne få njuta frukten av sitt arbete och må hennes gärningar prisa henne i portarna. (‭Ordspråksboken‬ ‭31‬:‭10-31‬ SFB14)

En kvinna visar sin kärlek till Jesus

Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. (‭Johannesevangeliet‬ ‭12‬:‭1-3‬ SFB14)

Maria smörjer Jesu fötterHär är ett nytt bibelställe om Marta och Maria. Åter arbetar Marta med det praktiska och Maria visar sin hängivenhet för Jesus på ett annat sätt. Inget är mer värt än det andra. Att Jesus gick med på ett sånt slöseri! Han såg kärleken som låg bakom.

 

En upprät(t)ad kvinna

En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han fram henne och sade till henne: “Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: “Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen.” Då svarade Herren honom: “Era hycklare! Lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen?” Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. (‭Lukasevangeliet‬ ‭13‬:‭10-17‬ SFB14)

Jesus talar så kärleksfullt om den här kvinnan, en Abrahams dotter. Vet inte varför det rör mig så. Jag ser kvinnan framför mig. Krokig och svag. Så kommer Jesus och hon rätar på sig och kan möta människorna öga mot öga. Upprättad. Han ser henne i all sin nöd. Det är viktigare än lagar och paragrafer.

Bön:  Tack Herre att du vill möta oss mitt i våra omständigheter så vi kan räta på ryggen och stå fasta i gemenskap med dig.

Den samariska kvinnan

Och Jesus kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: “Ge mig lite att dricka.” Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sade till honom: “Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?” Judarna umgås nämligen inte med samarierna. (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭5-9‬ SFB14)

Det här är ett av de bästa kapitlen i Bibeln tycker jag. Jesus struntar ,bara i de här verserna, i två av den tidens regler. Han talar med en främmande kvinna, otänkbart på den tiden. Han struntar också i rasfördomar, en jude fick inte prata med en samarier. Han kan verkligen vara vårt föredöme.

Senare i kapitlet gör Jesus upp med ytterligare en fördom.

Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem.” Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭20-21‬ SFB14) 

Jesus ger oss frihet att be var som helst.

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” (‭Johannesevangeliet‬ ‭4‬:‭23-24‬ SFB14)

Läs gärna hela kapitlet och du får se hur Jesus genom samtalet upprättar kvinnan som inte hade något värde i människornas ögon. Genast börjar hon tjäna Honom genom att vittna om Jesus och hela stan kom för att lyssna till Honom.

Bön: Herre tack för att vi kan tillbe dig i ande och sanning var vi än befinner oss.

Sång:  Det finns en källa

 

 

 

 

Äktenskap

Den som funnit en hustru har funnit något gott, han har fått nåd ifrån HERREN. (‭Ordspråksboken‬ ‭18‬:‭22‬ SFB14)

HERREN Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” (‭Första Moseboken‬ ‭2‬:‭18‬ SFB14)

Gud har skapat man och kvinna till att leva tillsammans. Det är inte bara mannen som funnit något gott när han funnit en hustru, samma gäller också för kvinnan när hon funnit en man, därför att det är så det ska vara.  Det kan kännas svårt för den som inte gör det. Är du i den situationen, be till Gud att du finner den rätte, rätta. Det kan ju vara så att alla inte finner någon. Se t.ex på Paulus, han hade ingen fru. Om det är Guds vilja att du ska leva ensam för att kunna tjäna honom fullt ut kommer han att visa dig det. Gift dig inte bara för att du vill bli gift utan för att du upplever att det är rätt.

Bön: Herre vi ber för den idag som längtar efter att finna en livskamrat. Vi ber att det ska bli rätt och att du ska välsigna deras äktenskap.

Sång: kärleken, Curt & Roland

 

Stark kvinna

Ester 5: 2 När kungen såg drottning Ester stå på borggården, fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. 3 Kungen sade till henne: “Vad vill du, drottning Ester? Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket skall du få det.”

Ofta hör vi anklagelser om att bibeln är så patriarkalisk. Det skrivs så litet om kvinnor. Ändå  ser jag många kvinnoporträtt i bibeln som är mycket färgstarka. Ett sådant är berättelsen om Ester. Hon levde i ett mycket patriarkaliskt samhälle. Ändå lyckades hon genom sin vishet hindra att judarna utrotades.
Jesus hade också en helt annan syn på kvinnan än hans samtida män. Han uppmanade t.ex.Maria att sitta ner vid hans fötter och lyssna på hans undervisning. Han sa till Marta hennes syster när hon opponerade sig mot detta.
Luk. 10: 41 Herren svarade henne: “Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. 42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.”
Vi har också berättelsen om den samariska kvinnan. Han satte sig ner och talade med henne och undervisade henne. Hon tog emot honom i sitt hjärta och gick sedan ut och vittnade för människor i sin by så att många kom och fick möta honom.

Bön: Tack Herre för att du är den som älskar alla människor lika mycket. Fattig eller rik, man eller kvinna.

Dagens sång: Det finns en källa

 

Trohet

Rut 1:16 Men Rut svarade: “Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17 Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. HERREN må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig

Här har vi förklaringen till varför Boas tyckte så mycket om Rut, som jag skrev om i gårdagens bibelord……. hennes trohet mot Noomi,  svärmodern.Hon skulle återvända till Israel efter en lång tid i Moabs land och tyckte inte att Rut skulle behöva följa med. Men Rut älskade tydligen sin svärmor så mycket att hon absolut inte ville vara kvar i Moabs land. Det är då hon säger som det står i bibelordet ovan.

Verklig varm kvinnlig vänskap,

En kvinna smörjer Jesus

Mark. 14:3 När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. 4 Några blev upprörda och sade: “Varför detta slöseri med oljan! 5 Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. 6 Men Jesus sade: “Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7 De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. 8 Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. 9 Amen säger jag er: Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

300 denarer motsvarade en årslön för en arbetare. Det är inte konstigt att lärjungarna tycke att det var slöseri Dessutom visade kvinnan sin tillgivenhet för Jesus på ett kanske anmärkningsvärt sätt. Det lär oss att inte se ner på människor som visar sin kärlek till Jesus på ett som vi tycker opassande sätt.  Jesus tog henne i försvar. Han såg mer till varför hon gjorde det än vad det kostade.

Bön: Herre hjälp oss att inte blygas för att visa vår kärlek till dig.

Kvinnors vänskap

Idag när Knut och jag läste vårt bibelord kom vi till Luk.1

Vilken underbar beskrivning av kvinnlig vänskap. Hur Gud gav dem varandra till stöd. De behövde inte stå ensamma inför världen. De hade båda en liknande upplevelse. Maria skyndade till Elisabet och blev kvar där i 3 månader. Det skulle ha varit intressant att vara med där och höra deras samtal, hur uppfyllda de var av det som hänt dem, och hur det skulle bli I fortsättningen. När Maria kom till Elisabet ropade denna högt när hon fick en profetisk hälsning till Maria..

Luk. 1:Några dagar senare skyndade sig Maria iväg till Elisabet. Hon gick upp till den stad bland Judeens berg där Sakarias bodde, och gick in i hans hus och hälsade.    När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon blev fylld av Guds heliga Ande  och ropade högt till Maria: “Gud har gett dig mer gott än någon annan kvinna, och allt gott har han gett till ditt barn.  Vilken ära för mig att mamman till min Herre kommer på besök.  I samma stund som du hälsade på mig och jag hörde din röst, sparkade barnet till av glädje i min mage.  Du kan vara lycklig som litade på Herren Gud, för han ska infria sitt löfte till dig.”    Maria svarade:  “Jag vill hylla Herren av hela mitt hjärta!  Jag jublar över Gud, han som räddar mig!    Maria stannade hos Elisabet i ungefär tre månader och återvände sedan hem. (Lukas 1:39-47, 56 BSV)

Birgitta