Frestelse, prövning

Morgonen randas
Morgonen randas

Dagens bibelord: ’och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’ ’ Matteus 6:13
Är det Gud som frestar oss?

Det finns en annan bibelöversättning , som jag tycker är så bra, för den förklarar de olika verserna hela tiden. Det är Svenska Kärnbibeln. Där står det: ’Led oss inte in i (en plats eller tid av) prövning (där ondska frestar oss att synda) , utan rädda oss från den onde (dra oss nära dig) [Matt 26:41; Jak 1:13-14] . [Grekiska ”peirasmos” har en bred betydelse av både prövning och frestelse. Den nyansskillnad som finns mellan de svenska orden finns inte i grekiskan.] Matt.6:13.

Här kommer en bra förklaring också: ’Lycklig är den som håller ut då han prövas! Om han består provet ska han få livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Men om någon frestas , ska han inte säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan ju inte frestas av det onda, och han skulle själv aldrig fresta någon. När någon frestas, är det hans eget begär som lockar och drar honom. När begäret blir befruktat, föder det synd. Synden blir sedan fullvuxen och föder död. Låt er inte luras, syskon! Allt gott vi får och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens Fader. Hos honom finns ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. Han födde oss efter sin vilja till ett nytt liv genom sanningens ord, så att vi blev en första skörd bland dem som han har skapat. ’ Jakob 1:12-18 .
Allt gott kommer från Gud. Han som är himlaljusens Fader, Han hjälper oss när vi prövas och vill oss bara väl. Han som har skapat allt.

Dagens sång: Ovan där

Förlåt oss våra skulder

Dagens bibelord:

’och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; ’ Matteus 6:12

Det här är nog bland det viktigaste i all själavård. Att vi ber Gud om förlåtelse och att vi förlåter dem som står i skuld till oss.

Många människor bär på skuld och skam. Det hjälper inte att släta över och och gå vidare. När vi kommer inför Gud och ber om förlåtelse så förlåter Han, och det som har tyngt oss faller av. Vissa har svårt att förstå att det kan vara så lätt, men det kan ske genom att Jesus har tagit alla våra synder på sig. ’Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. När vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod, kan vi vara helt säkra på att han också ska rädda oss från vreden. Om vi då var Guds fiender men blev försonade med honom genom hans Sons död, så kan vi därför, när vi nu är försonade, också vara säkra på att vi blir räddade genom hans liv. ’ Romarbrevet 5:8-10

När jag var en liten flicka hade vi en bok hemma som hette ”Kristens resa” av John Bunyan. Det som gjorde mest intryck på mig då, var att när Kristen kom till Jesu kors så föll den tunga börda, som han släpat på, av och ner i en öppen grav där den försvinner och inte syns mer. Den boken har jag fortfarande kvar. Jag måste nog läsa om den igen. Så är det, när vi ber Gud om förlåtelse så är det som en börda som faller av, och vi blir fria.

Så som Gud förlåter oss så får också vi förlåta dem som gjort oss illa. Det kan kännas svårt men ger en verklig frihet.

Jag talar av egen erfarenhet. När jag var ung var det en person som sårade mig mycket djupt. Jag slet med detta i flera år och kände mig så bitter. Jag försökte också tala med vederbörande, som inte ville ångra sig. Till slut sa jag till Gud: ”Jag förlåter personen i Jesu Kristi namn” och tänk att det hjälpte och jag blev fri. Det kan tyckas konstigt att bara säga en sådan sak kan hjälpa, men Gud såg mitt uppriktiga hjärta och hjälpte mig att förlåta ”på riktigt”.

Jesus berättar i Matteus 18 om en tjänare som är skyldig sin herre en massa pengar. Chefen är god och efterskänker alltsammans. Sedan kommer en arbetskamrat till tjänaren och ber honom att efterskänka honom de skulder han har till honom. Tjänaren är hård och vägrar. Det här kommer fram tll chefen . Han blir naturligtvis arg, och kastar tjänaren i fängelse.

Om det här säger Jesus: ’På samma sätt ska min Fader i himlen göra med er, om ni inte av hela hjärtat förlåter era medmänniskor.”’ Matteus 18:35

Jag måste sluta med ännu ett härligt bibelord: ”Jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder och överträdelser.” Så när synderna nu har blivit förlåtna, behövs det ju inga fler offer. ”Detta är det förbund jag ska ingå med dem efter de där dagarna, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinne.” ’ Hebreerbrevet 10:16-18

Förlåten och fri

Dagens sång: Så helt förlåter Gud

Vårt dagliga bröd ge oss idag

Dagens bibelord:

’Vårt dagliga bröd giv oss i dag; ’ Matteus 6:11

Nu går mina tankar ut över jorden igen. Det är fler som dör av svält än av coronan idag. Eller ska man säga: Fler dör av svält på grund av coronan idag. Vi behöver verkligen be den här bönen med tanke på världssituationen. I Sverige har vi det så bra så vi behöver inte svälta, men det finns fler än vi tror, som har det knapert och måste vända på slantarna här också. Gud kan göra brödunder idag också.

Det finns ett annat bröd också som vi behöver be om. Det bröd som Jesus pratar om med kvinnan vid Sykars brunn. ’Då sa Jesus: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att slutföra det uppdrag han har gett mig. ’ Johannes 4:34 Det är vårt uppdrag också och en mat som vi behöver be om.

Dagens sång:

När vi delar det bröd

Ske din vilja

L åt din vilja ske i Fryksdalen och över hela jorden

Dagens bibelord: ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden; ’ Matteus 6:10
Vår bön och längtan är att Guds vilja ska ske på jorden. I himmelen förstår vi att Guds vilja sker men på jorden är det långt ifrån att Guds vilja sker. Så länge som människor låter sig styras av ondskan sker den inte, men den kan ske genom oss. Vi får söka Guds vilja och låta den styra våra vägval och handlingar. Då kommer Hans rike att utbredas och Hans vilja sker mer och mer.

Dagens sång:

Låt din vilja ske

Tillkomme ditt rike

Dagens bibelord: ’; tillkomme ditt rike; ’ Lukas 11:2 

Guds rike. Jesus talar ofta om Guds rike, som ska komma. Han jämför t. ex. med ett senapsfrö som är pyttelitet när man sår det men som blir ett stort träd.

’Sedan sa han: ”Hur ska vi beskriva Guds rike? Vilken liknelse ska jag använda? Det är som ett senapsfrö som en man sådde i sin trädgård. Det växte och blev till ett träd, där fåglarna kunde bygga bo bland grenarna.” ’ Lukas 13:18-19

Eller en deg, där en kvinna har satt till en surdeg så att den börjar jäsa.

’Åter frågade han: ”Vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som när en kvinna blandar in surdeg i tre mått mjöl, så att hela degen blir syrad.” ’ Lukas 13:20-21

Båda sakerna är svåra att förklara, att det lilla fröet blir ett stort träd och att några deciliter mjöl blir en stor deg. På samma sätt är det med Guds rike. Lärjungarna började så Guds ord och idag har Guds rike spridit sig över hela världen och hur det har gått till är inte så lätt att förklara.

Idag är det Palmsöndagen Och vi har hört mycket bibelläsning om när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna.’Och både de som gick framför Jesus och de som gick efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Välsignat är vår fader Davids kommande rike! Hosianna i höjden!” ’ Markus 11:9-10

Både lärljungarna och andra judar trodde att Jesus skulle upprätta ett jordiskt rike och tränga ut romarna, men Jesus säger på ett annat ställe: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om det hade varit det, hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle tas till fånga av judarna. Men nu är inte mitt rike härifrån.” ’ Johannes 18:36

Hur ska jag förklara Guds rike idag? ’En gång frågade fariseerna Jesus när Guds rike skulle komma, och han svarade: ”Guds rike kommer inte på ett sätt som man kan se med sina fysiska ögon. Man kan inte säga: ’Här är det’, eller: ’Där är det’. Nej! Guds rike är mitt ibland er. ” ’ Lukas 17:20-21
’Guds rike handlar ju inte om mat eller dryck, utan om rättfärdighet, frid och glädje i helig Ande. Den som tjänar Kristus med den inställningen behagar Gud och blir uppskattad av människor. ’ Romarbrevet 14:17-18

Guds rike är alltså inte så lätt att definiera, men när vi tar emot Jesus i våra hjärtan då blir vi delaktiga av Guds rike.
’Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.” ’ Romarbrevet 10:9-11

Som de flesta vet ska Jesus komma tillbaka och upprätta sitt synliga fredsrike och jag vill sluta med ett par bibelord om just detta. ’Jesus sa till dem: ”Se upp så att ingen lurar er. Om någon då säger till er: ’Här är Messias’, eller: ’Här är han’, så tro honom inte! Falska messiaser och falska profeter ska komma och göra stora tecken och under för att om möjligt lura också de utvalda. Var på er vakt! Se, jag har varnat er i förväg! För som när blixten flammar till över himlen från öster till väster, så ska det vara när Människosonen återvänder. Då ska Människosonens tecken visa sig på himlen, och alla folk på jorden ska jämra sig och klaga. De ska få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar ska han sända ut sina änglar för att samla ihop hans utvalda från alla väderstreck, från himlens ena gräns till den andra. ’ Matteus 24:4,23-25,27,30-31

Dagens sång: Söken först Guds rike