Ske din vilja

L åt din vilja ske i Fryksdalen och över hela jorden

Dagens bibelord: ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden; ‘ Matteus 6:10
Vår bön och längtan är att Guds vilja ska ske på jorden. I himmelen förstår vi att Guds vilja sker men på jorden är det långt ifrån att Guds vilja sker. Så länge som människor låter sig styras av ondskan sker den inte, men den kan ske genom oss. Vi får söka Guds vilja och låta den styra våra vägval och handlingar. Då kommer Hans rike att utbredas och Hans vilja sker mer och mer.

Dagens sång:

Låt din vilja ske

Tillkomme ditt rike

Dagens bibelord: ‘; tillkomme ditt rike; ‘ Lukas 11:2 

Guds rike. Jesus talar ofta om Guds rike, som ska komma. Han jämför t. ex. med ett senapsfrö som är pyttelitet när man sår det men som blir ett stort träd.

‘Sedan sa han: ”Hur ska vi beskriva Guds rike? Vilken liknelse ska jag använda? Det är som ett senapsfrö som en man sådde i sin trädgård. Det växte och blev till ett träd, där fåglarna kunde bygga bo bland grenarna.” ‘ Lukas 13:18-19

Eller en deg, där en kvinna har satt till en surdeg så att den börjar jäsa.

‘Åter frågade han: ”Vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som när en kvinna blandar in surdeg i tre mått mjöl, så att hela degen blir syrad.” ‘ Lukas 13:20-21

Båda sakerna är svåra att förklara, att det lilla fröet blir ett stort träd och att några deciliter mjöl blir en stor deg. På samma sätt är det med Guds rike. Lärjungarna började så Guds ord och idag har Guds rike spridit sig över hela världen och hur det har gått till är inte så lätt att förklara.

Idag är det Palmsöndagen Och vi har hört mycket bibelläsning om när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna.‘Och både de som gick framför Jesus och de som gick efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Välsignat är vår fader Davids kommande rike! Hosianna i höjden!” ‘ Markus 11:9-10

Både lärljungarna och andra judar trodde att Jesus skulle upprätta ett jordiskt rike och tränga ut romarna, men Jesus säger på ett annat ställe: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om det hade varit det, hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle tas till fånga av judarna. Men nu är inte mitt rike härifrån.” ‘ Johannes 18:36

Hur ska jag förklara Guds rike idag? ‘En gång frågade fariseerna Jesus när Guds rike skulle komma, och han svarade: ”Guds rike kommer inte på ett sätt som man kan se med sina fysiska ögon. Man kan inte säga: ’Här är det’, eller: ’Där är det’. Nej! Guds rike är mitt ibland er. ” ‘ Lukas 17:20-21
‘Guds rike handlar ju inte om mat eller dryck, utan om rättfärdighet, frid och glädje i helig Ande. Den som tjänar Kristus med den inställningen behagar Gud och blir uppskattad av människor. ‘ Romarbrevet 14:17-18

Guds rike är alltså inte så lätt att definiera, men när vi tar emot Jesus i våra hjärtan då blir vi delaktiga av Guds rike.
‘Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du räddad. Det är hjärtats tro som leder till rättfärdighet, och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju: ”Ingen som tror på honom ska stå där med skam.” ‘ Romarbrevet 10:9-11

Som de flesta vet ska Jesus komma tillbaka och upprätta sitt synliga fredsrike och jag vill sluta med ett par bibelord om just detta. ‘Jesus sa till dem: ”Se upp så att ingen lurar er. Om någon då säger till er: ’Här är Messias’, eller: ’Här är han’, så tro honom inte! Falska messiaser och falska profeter ska komma och göra stora tecken och under för att om möjligt lura också de utvalda. Var på er vakt! Se, jag har varnat er i förväg! För som när blixten flammar till över himlen från öster till väster, så ska det vara när Människosonen återvänder. Då ska Människosonens tecken visa sig på himlen, och alla folk på jorden ska jämra sig och klaga. De ska få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar ska han sända ut sina änglar för att samla ihop hans utvalda från alla väderstreck, från himlens ena gräns till den andra. ‘ Matteus 24:4,23-25,27,30-31

Dagens sång: Söken först Guds rike

Helgat vare ditt namn

Helgat vare ditt namn
Upphöj Guds namn

Dagens bibelord:
‘Så skall ni be:’ ‘Fader vår, som är i himmelen! Helgat vare ditt namn ; ‘ Matteus 6:9 

Det har nu gått 5 månader sedan jag skrev någon blogg, men jag har skrivit litet på mina sidor om kvinnan i bibeln. Du kan gå dit och titta om du vill.

I söndags hade vi som tema för vår gudstjänst Vad bönen betytt i våra liv. Vi var flera som vittnade om det då.

Tycker du att det är svårt att be? När lärljungarna bad Jesus att lära dem be, gav Han dem bönen Fader vår. Det är bra att ha den bönen som mall när du ber.

Själv kom jag in på vad viktigt det är med lovsång och tillbedjan. Det tyckte Jesus också eftersom “Fader Vår” börjar med tillbedjan. Helgat varde ditt namn, eller heligt är ditt namn.
Att få börja med att upphöja Gud gör att våra tankar vänds bort från oss själva och vi får uppmärksamheten riktad mot Honom som är i himlen. Hans namn är det viktigaste av alla namn både i himlen och på jorde
Lova Herren med mig, låt oss tillsammans upphöja hansnamn. Psaltaren 34:4
Han, den Mäktige, har gjort stora ting med mig. Heligt är hans namn Lukas 1:49

Låt oss därför genom honom ständigt ge vårt hyllningsoffer till Gud, en frukt från de läppar som prisar hans namn. Hebreerbrevet 13:15
Dagens sång: Hans namn är Mästare

 

 

Närma er Gud

Gå på den väg som leder till Gud.
Solbelyst väg

Dagens bibelord: ‘ Närma er Gud, så skall han närma sig er. ‘ Jakobs brev 4:8 
‘  Gud har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. ‘ Apostlagärningarna 17:26-27 
Gud är inte långt borta. Ibland känns det så, men det är inte så. Han finns alltid där, nära oss. Hur är det möjligt kanske du undrar? hur kan han veta var jag finns?
‘ Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. ‘ Apostlagärningarna 17:24 
Vi ser ibland på Gud på ett mänskligt sätt, inte som den store Gud han är. Om Han har skapat himmel och jord och hela universum, skulle Han då inte klara av att hålla reda på lilla mig.
Vi ser ju i bibeln hur mycket Han älskar oss och hur Han vill vara oss nära.
Det beror alltså inte på Gud om han upplevs långt borta det beror på mig.
Pröva att närma dig honom genom att be till honom och du ska se att Han finns där.
Dagens sång: Så stor är vår Gud

 

 

Glädje

 

Glädje

Dagens bibelord: ‘Gläd er alltid i Herren! Jag säger om igen: Gläd er! Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Herren är nära. ‘ Filipperbrevet 4:4-7
Kan jag glädja mig på befallning? Bland det värsta som finns är när någon säger till en deprimerad människa:
— Ryck opp dig!
Om vi kan byta fokus och be till Gud och lämna våra bekymmer till honom, så får vi en trygghet, som gör att  vi kan känna glädje. Som det står: Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det kanske inte är en glädje som gör att vi går omkring och skrattar hela tiden, utan det är djupare än så, det är Guds frid.
Jag var till frissan igår. Då pratade hon om en kristen väninna till mig. Jag blev så glad för hon sa att det lyser alltid om henne, hon är så fin.  Då tänkte jag på det här: Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor.
Dagens sång: Saliga visshet