Varför mår vi så dåligt?

Hjortens längtan

Dagens sång: Varför mår vi så dåligt

Idag hör vi så mycket om psykisk ohälsa . Vad beror det på? Det finns förstås psykiska sjukdomar och har alltid funnits, men det är så mycket annan oro som drabbar människan nuförtiden. 
När Gud skapade människan lade han ner en längtan hos henne efter gemenskap med honom. Den längtan blir till en oro. som hon försöker fylla med annat.

Dagens bibelord 1: ‘Som hjorten längtar efter vattenbäckar, så längtar jag efter dig, min Gud. Jag törstar efter Gud, den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Gud? Mina tårar är min mat dag och natt, när man hela tiden frågar mig: ”Var är din Gud?” Varför är jag så nedstämd, varför så orolig inom mig? Vänta på Gud! Jag ska åter prisa honom, min räddare och min Gud! Herren sänder om dagen sin nåd, och om natten är hans lovsång hos mig, en bön till den levande Guden. ‘
Psaltaren 42:2-4,6,9
https://my.bible.com/bible/916/PSA.42.2-4,6,9

90 % av världens befolkning tror att det finns en Gud. Med ökad utbildning, vetenskap och kunskap skulle vi kunna tro att all religion skulle dö ut, men så är inte fallet. Gudslängtan och sökande är större än någonsin. Men i många religioner tror man att Gud sitter högt däruppe bland molnen och man måste kämpa och jobba för att nå upp till honom. Jag var häromdagen och hörde en f.d. hindupräst tala om hur det var för honom. Otroligt mycket jobbiga saker som han måste göra för att komma fram till Gud men han upplevde ändå inte att det dög.
Hos oss kristna är det på ett annat vis. Jesus har gjort allt det där som människor tror att de måste göra. Jesus har kommit ner till oss. Han ger oss en relation, en gemenskap bara vi vänder oss till honom. 

Dagens bibelord 2: Jesus säger: ‘Kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Gå in under mitt ok och lär av mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. Mitt ok är behagligt och min börda är lätt.”’
Matteus 11:28-30
https://my.bible.com/bible/916/MAT.11.28-30

Är du en orolig själ som undrar hur du ska få frid. Hör gärna av dig till mig så kanske vi kan samtala litet. Min mailadress är: birgitta.bjorn@gmail.com eller skriv i kommentarsfältet nedan.

 

Jag ska gå genom tysta skyar

Himmel

 Dagens sång: Jag ska gå genom tysta skyar
Dikt av Dan Andersson, musik: Gunde Johansson

Idag börjar jag med  den här sången därför att den har ljudit inom mig i flera veckor nu. Det är något särskilt med den, jag vet inte vad.Kanske att det är någon som behöver höra den. Jag har redan skrivit om himlen flera gånger på min hemsida du kan gå in här och läsa eller här. 
Därför tyckte jag att det var onödigt att skriva om himlen igen, men kanske det kan vara till tröst för dig som saknar någon som gått dit  före dig, eller du funderar på om du ska få komma dit. Gör du det får du gärna höra av dig till mig på min mailadress birgitta.bjorn@gmail.com eller skriva i kommentarsfältet nedan. Det finns mycket att samtala om: Vem får komma till himlen till exempel?

Jag hittade ännu en härlig psalm om himlen här:Jag ska gråtande kasta mig ner 

Tvivel

Äppelblom
Du som gjorde vår värld så vacker

Dagens bibelord: ”’En i folkskaran svarade honom: “Mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom slår den omkull honom, och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte.” Jesus svarade dem: “Detta släkte som inte vill tro! Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig.” Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den och ryckte i pojken, och han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: “Hur länge har det varit så med honom?” Fadern svarade: “Sedan han var barn.’ Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss!” Jesus sade till honom: “Om du kan? Allt är möjligt för den som tror.” Genast ropade barnets far: “Jag tror. Hjälp min otro!”
Jesus såg att folk strömmade till, och han sade strängt till den orena anden: “Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom!” Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom, och han stod upp.
Markusevangeliet 9:17-27
https://my.bible.com/bible/1223/MRK.9.14-27

‘ Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga, ‘
Judas brev 1:22
https://my.bible.com/bible/1223/JUD.1.22

Vem har inte någon gång ropat som den här mannen.
  – Jag tror, hjälp mitt tvivel! –
Eftersom Gud inte alltid helar när vi beder för sjuka kan det vara lätt att tvivla. För min del tvivlar jag inte på att Gud finns, jag har fått för många bevis på att Han gör det, men jag kan tvivla på att han vill svara på mina böner. Det är ju så att Gud vet  vad som är bäst för mig och Han kanske svarar på ett annat sätt än jag har tänkt mig. Jag tvivlar inte heller på att Han bryr sig om mig, det har jag också fått alltför många bevis på att Han gör. Till dig som tvivlar på det mesta skulle jag vilja säga :
  – Lämna ditt tvivel till Jesus, bed honom om hjälp att förstå – 
och han kommer att leda dig rätt. Han hjälpte Tomas som tvivlade (Joh 20: 24-29 )så att han utropade:
  –  “Min Herre och min Gud!”-
Jesus sade till honom: “Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror.” 

Dagens sång: Du som gjorde vår värld så vacker

Korset

Korset
Korset

Dagens bibelord:och genom hans blod på korset har Gud slutit fred och försonat allting med sig, både det som finns på jorden och det som finns i himlen.
Kolosserbrevet 1:20 NUB
https://my.bible.com/sv/bible/916/COL.1.20.NUB

För oss kristna är korset symbolen för den otroliga kärlek som Gud visade genom att Jesus dog på korset för våra synder så att vi kan leva fria från våra synder och upprättade som människor. Jag har tidigare skrivit om det här. 

Häromdagen talade jag med en kvinna som sa att Jehovas Vittnen ansåg att korset är ett hemskt tortyrredskap och inte symbolen för något gott. Naturligtvis var jag tvungen att “googla” på det och JV anser t.o.m. att Jesus inte var uppspikad på ett kors utan på en påle. Var de har fått det ifrån vet jag inte för redan de första kristna använde korset som en symbol och korset var det vanligaste avrättningsredskapet för romarna på Jesu tid. De anser också att Jesus inte är en del av gudomen utan är en ängel skapad av Gud.

Nej, för oss kristna är korset en symbol för Jesu otroliga kärlek till oss människor. Korset ska inte användas som en amulett som skyddar oss för olyckor och tjuvar eller vara föremål för vår tillbedjan  eller rena oss från våra synder. Det är endast till Gud som vi kan vända oss för att få hjälp med sådant.

Dagens sång: Korset där Jesus gav sitt liv

 

Namnet Jesus

Bön i Jesu namn

Dagens bibelord: ‘ Då sade ängeln till henne: “Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. ‘Lukasevangeliet 1:30-32
https://my.bible.com/bible/1223/LUK.1.30-32’

Ni valde inte mig utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska Fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. ‘
Johannes 15:16
https://my.bible.com/bible/916/JHN.15.16

‘Den dagen ska ni be i mitt namn och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, Allt detta har jag talat till er i bilder, men det kommer en tid då jag kan tala till er öppet och utan bilder om min Fader. för Fadern själv älskar er därför att ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. ‘
Johannes 16:25-27
https://my.bible.com/bible/916/JHN.16.25-27

‘Men nu säger Herren , han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig, Israel: ”Var inte rädd, för jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn, och du är min. ‘Jesaja 43:1
https://my.bible.com/bible/916/ISA.43.1

‘Tack vare Jesus blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in i helgedomen på den nya, levande väg som öppnats för oss genom förhänget, hans kropp. Så när vi nu har en stor överstepräst över Guds folk, låt oss då gå fram med uppriktigt hjärta, i trons fulla övertygelse, med hjärtat renat från ett ont samvete och kroppen tvättad i rent vatten . Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till, för han som gett oss löftena är trofast. ‘
Hebreerbrevet 10:19-23
https://my.bible.com/bible/916/HEB.10.19-23

Ofta kan vi tycka att vår bön är så svag och når inte fram, men ber vi i Jesu namn hänvisar vi till vad Jesus har gjort för oss. Han har tagit våra synder genom sin död på korset. Vi är förlåtna.Han har övervunnit allt det onda. det går inte att nalkas Gud genom någon annan än Jesus, jag kan inte komma i mitt eget namn.

Dagens sång: Namnet Jesus

Förnöjsamhet

 

Vitkål
Ett fat kål med kärlek

Dagens bibelord: ‘En tallrik grönsaker med kärlek är bättre än en fin oxstek med hat. ‘
Ordspråksboken 15:17
https://my.bible.com/bible/916/PRO.15.17

‘Jag är så glad i Herren över att ni nu äntligen på nytt fått tillfälle att visa att ni vill hjälpa mig. Det ville ni tidigare också men hade inte möjlighet. Det betyder inte att jag tidigare led någon nöd, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag klarar både fattigdom och överflöd, för jag har erfarenhet av båda. Jag vet hur det är att vara mätt, och jag vet hur det är att vara hungrig. Ibland har jag haft för mycket och ibland har jag haft för lite. Allt klarar jag av tack vare honom som ger mig kraft. ‘
Filipperbrevet 4:10-13
https://my.bible.com/bible/916/PHP.4.10-13

Ordspråksboken är så härlig med sin träffande sanningar. I morse kom det till mig:
  – Bättre ett fat kål med kärlek än en gödd oxe med hat.
Det stod så i den gamla översättningen. Att det var just kål som kom upp beror på att jag försöker hålla igen på vikten och då tycker jag det är så bra med kål för det är både nyttigt och kalorifattigt.
Då kom jag att tänka på det här med förnöjsamhet. Tydligen är det viktigt för mig för jag upptäckte att jag skrivit om det 2 gånger tidigare här på min blogg. Det är så svårt att vara nöjd med det man har, det är lätt att se med avundsjuka på dem, som har mer än man själv har. Jag önskar och ber om att få den inställning som Paulus hade.

Vad sägs om en barnsång som omväxling.
Dagens sång:
Var nöjd med allt som livet ger

 

Lärjungar

Bibelgrupp
Bibelgrupp

Dagens bibelord: ‘Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut.”’
Matteus 28:19-20
https://my.bible.com/bible/916/MAT.28.19-20

Hur gör jag lärjungar?
Genom att vara tillsammans med dem, de som nyss kommit till tro.. Det som jag har sett alltsedan jag själv kom med i en mindre grupp i slutet på 70-talet är att den som gör det har möjlighet att växa i sin tro. Där kan de få undervisning på ett personligare plan och andra gruppmedlemmar kan stödja och undervisa dem. Vi delar livet med varandra. Naturligtvis är det viktigt att dela gemenskapen i den stora församlingen också och dopet är också viktigt eftersom Jesus säger det själv i Missionsbefallningen, som versen ovan kallas. Jesus själv gjorde lärjungar genom att vara tillsammans med 12 personer och leva tillsammans med dem och undervisa dem under tre års tid.

Förra helgen hade vi i Missionskyrkan i Sunne besök av ett gäng ungdomar, som lever mycket efter den här principen om att göra lärjungar. Jag tyckte mycket om det jag hörde. De har en hemsida där du kan gå in och se hur de lever och undervisar.
ibelieve.se

Dagens sång: Där två eller tre är församlade

Därför

Jesu återkomst
Jesu makt

Dagens bibelord: ‘Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, ‘
Matteus 28:19
https://my.bible.com/bible/916/MAT.28.19

Det här är ett bibelord som vi ofta läser för att uppmana till evangelisation. När jag läste det idag fastnade jag för ordet därför. Vadå därför? Vad står det i kapitlet innan som därför hänsyftar till?

‘Då gick Jesus fram till dem och sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. ‘Matteus 28:18
https://my.bible.com/bible/916/MAT.28.18

Så är det faktiskt. Jesus har all makt i  himmelen och på jorden. Han har fått den genom att besegra ondskan vid sin död på korset. Då behöver vi inte vara rädda för att vittna om honom!
Jag kommer ihåg när det här blev så klart för mig. Vi hade en liten bibelgrupp på mitt jobb och det var min tur  att ha hand om bibelstudiet. Då hamnade jag på följande bibelord:

‘Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar som han låter de heliga få ärva, och hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft som han lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och auktoriteter, över alla namn som kan nämnas, såväl i den här tidsåldern som i den kommande. Allt lade han under hans fötter , och honom som är huvud över allting gjorde han också till huvud för församlingen. Församlingen är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i allting.’
Efesierbrevet 1:18-23
https://my.bible.com/bible/916/EPH.1.18-23

Det blev som en väldigt stark uppenbarelse för mig när jag verkligen fattade vad det innebar:
  -hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft som han lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen.
Jag var alldeles chockad och visade det nog också för de andra i gruppen, men det var som att de inte tyckte att det var så märkvärdigt, men för mig var det så och är fortfarande idag. Det gäller för oss att ta emot av den kraften, för den finns där. Vi som församling är hans kropp och har tillgång till all hans kraft. Vi behöver inte vara rädda att ta emot den.

Dagens sång: Makten är i Herrens händer

Språket

Källa
Livets källa

Dagens bibelord: ‘I början fanns Ordet . Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I honom fanns livet, och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. ‘
Johannes 1:1-5
https://my.bible.com/bible/916/JHN.1.1-5

Ordet = Jesus

‘Den som menar sig vara troende men inte kan kontrollera sin tunga, han bedrar sitt hjärta. Hans tro är värdelös. ‘
Jakob 1:26
https://my.bible.com/bible/916/JAS.1.26

‘Svär inte heller vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vare sig vitt eller svart. Säg bara ja eller nej. Det räcker. Tanken att ge mer tyngd åt orden kommer från den Onde . ‘
Matteus 5:36-37
https://my.bible.com/bible/916/MAT.5.36-37

‘Den som talar tanklösa ord sårar som med svärd, men de visas ord helar. Sanningens ord består för evigt, men lögnaktigt tal bara ett ögonblick. Herren avskyr dem som talar lögner, men han gläder sig över de ärliga. Den onde snärjs i sitt syndfulla prat, men den rättfärdige går oskadd ur nöden. Ett trovärdigt vittne ger ett ärligt vittnesbörd, men ett falskt bedrar. ‘
Ordspråksboken 12:13,17-19,22
https://my.bible.com/bible/916/PRO.12.13,17-19,22

Tänk hur viktigt det är med vårt tal. Jag sökte på tal i en biblisk sökmotor och fick hur mycket svar som helst Särskilt i Ordspråksboken finns det oerhört många ställen om ett rättfärdigt tal. Talets renhet är något som vi inte fäster så stort värde vid, men som enligt bibeln är oerhört viktigt. Hur lätt är det inte att ryckas med i skvaller och förtal.. Jag måste själv be om hjälp här.
Jesus betonade också vikten av att stå vid sitt ord att människor ska kunna lita på oss. Ja ska vara ja och nej ska vara nej.
Svordomar och fula ord är något som inte behagar Gud , men han kan hjälpa oss att bli kvitt detta om vi ber till honom med uppriktigt hjärta. Jag har varit med om människor som svurit som “borstbindare” men blivit helt befriade när de blivit frälsta.

Dagens sång : Rena mighttps://youtu.b

Livets värde

 

foster 10 veckor
Foster tio veckor, Lennart Nilsson

Dagens bibelord :’Du skapade organen inne i min kropp, du vävde samman mig i min mors livmoder. Jag prisar dig för det förunderliga, att jag är så underbart skapad! Dina verk är förunderliga, det vet jag väl. Mitt skelett var inte dolt för dig när jag formades i det tysta, när jag vävdes samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. ‘

Psaltaren 139:13-16
https://my.bible.com/bible/916/PSA.139.13-16

‘Hör på mig, ni avlägsna länder! Lyssna, ni folk i fjärran! Herren kallade mig innan jag var född. Redan när jag var i moderlivet nämnde han mig vid mitt namn. ‘
Jesaja 49:1
https://my.bible.com/bible/916/ISA.49.1

‘”Jag kände dig innan du formades i din mors liv. Innan du föddes avskilde jag dig och utsåg dig till en profet för folken.” ‘
Jeremia 1:5
https://my.bible.com/bible/916/JER.1.5

Här ser vi hur Gud ser till människan redan innan hon är född. Då kan vi förstå hur värdefulla vi är Hans ögon. Det gäller inte bara det lilla fostret utan hela livet.
I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. ‘
Även fast jag är gammal och grå är jag värdefull därför att Gud har skapat mig.

‘Herre , du rannsakar mig och vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta från mig vet du vad jag tänker. Du granskar mig vare sig jag går eller ligger. Du vet om allt som jag företar mig. Redan innan jag har ett ord på min tunga vet du, Herre , vad jag tänker säga. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller din hand över mig. Att veta detta är förunderligt för mig, mycket större än vad jag någonsin kan förstå. ‘
Psaltaren 139:1-6
https://my.bible.com/bible/916/PSA.139.1-6

Dagens sång:Du vet väl om att du är värdefull!