Naturpromenad

Idag har jag (BB) varit hundvakt. En underbar klar och fin höstdag.Vi bor alldeles utmed

ett skogsparti med en älv, Lerälven. Där har man gjort i väldigt fint. Huggit ut en promenadstig och satt upp informationsskyltar om de träd och buskar, som man passerar och berättat om fågelliv och insekter i dalgången. Man har också byggt nya broar. Tack Sunne Kommun och Skogsstyrelsen!

Birgitta

av Birgitta

Björn, Sunne