Undervisning

5 Mos. 6: 5 Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. 7 Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna.* 9 Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Ytterligare ett exempel på att leva med Guds ord aktuellt varje dag
-men det där är ju från Gamla testamentet, kanske någon invänder, vi lever i Nya Testamentet.
Jesus säger själv  i Luk. 16:17 Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick* av lagen sätts ur kraft.

Vi ska leva i ordet, tala om det som står var vi går fram, undervisa våra barn. Vi har världens bästa samtalsämne!

 

av Birgitta

Björn, Sunne