Profetior om Jesus i Gamla Testamentet

Jes.7: 14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.*

Det finns otroligt många profetior om Jesus i Gamla Testamentet.Jag hittade en mycket bra länk om dessa och uppfyllelsen av dem på Svenska Folkbibelns sida. Mycket intressant

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne