Hyckleri

Matt. 23:23 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. 24 Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler.

I det här kapitlet ärJesus verkligen frän. Han går emot fariseernas hyckleri. Han säger bl.a. att fariseerna är som vitmålade gravar , fina utanpå men inuti fyllda av förruttnelse och döda ben. Han är verkligen inte det lilla lammet utan lejonet av Juda som ryter till. Han hatar lagiskhet och säger att det bästa är rättfärdighet barmhärtighet och trohet.

Bön: Gud hjälp oss att inte lägga tunga bördor på våra medmänniskor, hjälp oss att ha den tro som är full av barmhärtighet.

Publicerat av Birgitta

Björn, Sunne