Ockultism

5 Mos. 18:10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren , din Gud, dem för dig. 13 Du skall vara fullkomlig inför Herren , din Gud. 

Allt grundar sig på det första budordet:

   – 2 Mos. 20: 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Ingen tvekan. här ser vi klart och tydligt att all ockultism är avskyvärd för Gud.   Det här är något som florerar överallt nuförtiden. Det finns inte ett barnprogram utan att det är magi med i handlingen, så barnen påverkas redan från det att de är små.

Vi har en Gud, Honom ska vi tillbe och ära.Att hålla på med ockultism är inte bra för vår inre frid. Vi kan säga att t.ex att ta del av healing som inte är kristet grundat kan ha vissa skadliga biverkningar som ofrid och ångest.

Bön: Herre vi tillber Dig. Du är den ende sanneGuden och vi älskar Dig.

Dagens sång. Du år den Högste

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *