Frestelse

Jak. 1:13 Ingen som blir frestad ska säga: ”Det är Gud som frestar mig.” Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. 15 När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder.

Vi lever i en tid när vi utsätts för många frestelser. Mycket genom all media som påverkar oss utan att vi märker det. Ofta skyller vi på Gud när vi faller för frestelser. Vi har olika svagheter i våra liv. Bibelversen ovan visar hur det då går till. När du upplever en frestelse ….fly. Hitta på något bra i stället.

Dagens sång: Jag har beslutat att följa Jesus, Ulf Christiansson

av Birgitta

Björn, Sunne